Kartläggning av bilpoolverksamhet på Åland är slutförd | Bärkraft.ax

Translate this page to another language

Please note that if you use Google to translate this website, bärkraft.ax cannot guarantee the accuracy of the translation.

Bilpoolstudie

Kartläggning av bilpoolverksamhet på Åland är slutförd

Under sommarmånaderna har högskolepraktikanten John Nordberg från Linköpings universitet kartlagt möjligheten till att implementera bilpooler på Åland. Omvärldsstudien har gjorts som en del av att förverkliga åtgärden om delningsekonomi i färdplanen för mål 7 om hållbar konsumtion och produktion. Den nu färdiga kvalitativa studien visar att det finns underlag för bilpooler på Åland, men med viss försiktighet. 

Studiens resultat visar att grunderna för att starta upp en bilpool på Åland inte är starka. Men att starta upp en eller flera bilpooler med en mindre bilflotta och med försiktiga och analyserande steg framåt kunde fungera. Studien visar att Mariehamn är det område med störst sannolikhet för att etablera en framgångsrik bilpool och att privata bilpooler, företagsbilpooler och kommunalt ägda bilpooler har den största möjlighet att lyckas. Företags- och kommunalt ägda bilpooler ansågs vara de som har bäst möjlighet för att ha en framgångsrik verksamhet. Studien visade även att det saknas god grund för att etablera andra typer av bilpooler på grund av Ålands gleshet och låga befolkningsantal.

John berättar att det var naturligt att genomföra en empirisk studie då uppstartsfasen av arbetet bestod av intervjuer med både lokala och utomstånde aktörer. "Jag fann några lokala exempel, till exempel Lotsberget AB som ska starta sin egna bilpool med deras nybyggnationer samt en privat bilpool bland några jaktentusiaster". John nämner att redan i intervjuskedet valde att exkludera möjligheten för kommersiella bilpooler på Åland "De [respondenterna] nämnde rakt ut att Mariehamns population var för liten för att de ska initiera något i Mariehamn. De gav mig däremot inte någon magisk siffra som är gränsen".

Studien visar att det saknas grund att etablera andra än privata-, företags- och kommunalt ägda bilpooler på Åland. John menar att det säkert finns flera olika faktorer som spelar in men menar att det låga befolkningsantalet är den mest avgörande. "Exempelvis så kan språkbarriären vara en faktor som spelar in från den finska sidan och valutaskillnaden från svenska företag. Om man kollar på de städer som kommersiella bilpoolsföretag har etablerade bilpooler, så finner man att de främst är i större städer, inte småstäder". Andra faktorer förutom lågt befolkningsantal och gleshet som upplevdes vara orsaken att inte etablera bilpool är åläninngars attityd. "Generellt vill jag tro att den åländska befolkningen är relativt miljövänliga och skulle vara positiva för bilpooler, mer fokuserat då inom Mariehamn. Men människan är lat av natur, så det kan inte vara för svårt för den vardagliga människan [att ta till sig bilpooler] och generellt så funkar saker bättre om det finns mer motivation för vissa dåd annat än att det är miljövänligt". Utöver en vinning för miljön kan bilpooler bespara en familj/användare pengar och det borde också vara något som borde motivera till användande av gemensamma bilar enligt John.

Vilka är då framgångsfaktorerna för att en kommunal-, privat- eller företagsbilpool att lyckas? "Bilpooler har fokusområden på städer. Det som skulle kunna funka på den åländska landsbygden är privata bilpooler, för pendel in till jobb eller liknande." menar John. "Kommunala bilpooler vill jag tro att ska funka på Åland baserat på de fall jag bekanta mig med i andra svenska kommuner. Kommuner som har liknande population som Mariehamn. Om Mariehamn vill att det skall implementeras bilpooler inom staden, något de visar intresse för i sin parkeringsnorm, och reducera den höga biltätheten, minska parkeringsutrymmen och utsläppen från trafiken är bilpooler ett sätt att nå dessa mål. Framgångsfaktorn i detta fall [skulle vara] att Mariehamn tar initiativet och implementerar en kommunal bilpool." 

"Jag vill tro att det kommer finnas bilpooler på Åland i framtiden. Jag tror mest på att företags- och kommunala bilpooler är de som skulle passa bäst för Åland, och speciellt inom staden. Jag tror dock inte på att det kommer införas kommersiella bilpoolsföretag inom en snar framtid." säger John om bilpoolernas framtid på Åland. Han avslutar med att delen om verktygsdelning föll bort under processens gång men tror att befolkningen skulle spela en större roll i att etablera en verktygspool än en bilpool. "Inom verktygspool är det mindre pengar, mindre administrativt arbete och mindre logistiskt arbete."

Du kan läsa studien i sin helhet under bilagor.