Åland och Island samarbetar kring hållbar utveckling | Bärkraft.ax

Translate this page to another language

Please note that if you use Google to translate this website, bärkraft.ax cannot guarantee the accuracy of the translation.

Annette Holmberg-Jansson och Guðmundur Ingi Guðbrandsson
Bild: Annette Holmberg-Jansson och Guðmundur Ingi Guðbrandsson

Åland och Island samarbetar kring hållbar utveckling

Den 31 maj 2023 undertecknade Ålands nordiska samarbetsminister Annette Holmberg-Jansson och Islands nordiska samarbetsminister Guðmundur Ingi Guðbrandsson ett så kallat Memorandum of Understanding gällande nordiskt samarbete i fråga om hållbar utveckling på Island.

Undertecknandet skedde i Reykjavik på Island i samband med de nordiska samarbetsministrarnas möte. Avtalet handlar om ett fördjupat nordiskt samarbete inom hållbar utveckling mellan Åland och Island. Fokus för samarbetet (se bilaga) kommer främst att vara erfarenhetsutbyte mellan Åland och Island i fråga om hållbar utveckling, vilket i praktiken närmast kommer att äga rum via Ålands och Islands medlemmar i den nordiska expertgruppen för hållbar utveckling.

Minister Holmberg-Jansson är mycket glad för samarbetet med Island som aktualiserades på initiativ av Island i samband med den isländske samarbetsministerns besök på Åland i början av maj och som nu konkretiserats ”Det känns bra att Ålands arbete kring hållbarhet uppmärksammas i Norden och vi kan dela med oss av våra erfarenheter och kunskaper till andra”.

Hennes isländska kollega, nordiska samarbetsminister Guðmundur Ingi Guðbrandsson tillägger: ”Jag tror att vi kan nå större resultat om vi samarbetar på den internationella arenan, detta gäller inte minst hållbar utveckling som kommer in på alla samhällsområden. Det kommer att bli värdefullt för oss att samarbeta med Åland, de närmar sig frågan på ett mycket intressant sätt särskilt när det gäller involvering av civilsamhället.”.

Samtliga nordiska samarbetsministrar deltar i ett möte i Reykholt på Island vilket pågår 31 maj-2 juni 2023. På agendan är bland annat diskussion kring generalsekreterarens budgetförslag för år 2024 samt ett nytt samarbetsprogram för åren 2025-2030. Samarbetsministrarna kommer dessutom att träffa gränshinderrådet för att diskutera hur gränshinderarbetet kan stärkas i det nordiska samarbetet.