Jämställdhet och hållbarhetsarbete i fokus under våren | Bärkraft.ax

Translate this page to another language

Please note that if you use Google to translate this website, bärkraft.ax cannot guarantee the accuracy of the translation.

Jämställdhetsbild
Bild: Annika Hambrudd, Jimmy Sand och Kristin Mattsson

Jämställdhet och hållbarhetsarbete i fokus under våren

Under våren har jämställdhet och hållbarhetsarbete legat i fokus i arbetet med att förverkliga Ålands utvecklings- och hållbarhetsagenda. Nedan kan rapportering och presentationer läsas från två tillfällen.

Nätverket bärkraft och jämställdhetsenheten på Ålands landskapsregering höll ett välbesökt miniseminarium om jämställdhet i klimatpolitiken samt om jämställd konsumtion och produktion den 28 april: Konsumtion, jämställdhet och grön omställning.

Seminariet diskuterade frågor som hur beslut i miljö- och klimatpolitik kan påverka kvinnor och män på olika sätt, hur mäns och kvinnors konsumtionsvanor ser olika ut och därmed inverkar i olika utsträckning på den gröna omställningen.

Jämställdhetsminister Annika Hambrudd inledde och sa bland annat följande:

En av de stora utmaningar som Norden har är den gröna omställningen. Nordiska ministerrådet arbetar aktiv med att ta steg för att lösa detta utifrån visionen om ett hållbart och integrerat Norden till 2030. Här handlar det bl.a. om att konsumera och producera hållbart. De nordiska jämställdhetsministrarna har särskilt under 2022 lyft att kunskapen om kopplingarna mellan klimat och jämställdhet behöver öka genom en gemensam deklaration: en grön och jämställd nordisk region.

På seminariet hörde vi jämlikhetskonsult Malin Gustavsson berätta om hur klimatåtgärder har betydelse för det könssegregerade arbetslivet. Gustavsson är en av medförfattarna till Nordiska ministerrådets rapport How climate policies impact gender and vice versa in the Nordic countries. Presentationen från seminariet finns under bilagor (Klimatpolitikens påverkan på kön, och vice versa, i de nordiska länderna)

Jimmy Sand, utredare i Nationella sekretariatet för genusforskning, Göteborgs universitet höll en presentation om resultaten i forskningsöversikten Klimat, kön och konsumtion. Översikten är gjord inom ramen för NMR:s hållbarhetsprogram Hållbara livsstilar. Rapporten visar på skillnader mellan kvinnors och mäns livsstilar och hur de har betydelse för klimatförändringarna, till exempel köttkonsumtion, resevanor och tekniska lösningar för grön omställning. Jimmys Sands presentation Klimat kön och konsumtion finns bland bilagorna.

Även Sanna Roos, forskningschef, Ålands statistik- och utredningsbyrå, var på plats för att presentera resultat från en undersökning om ålänningars miljömedvetenhet och engagemang. Presentationen från seminariet finns under bilagor (Ålänningar och miljön)

Kristin Mattsson, specialsakkunnig i jämställdhet på Ålands landskapsregering, är styrgruppsmedlem för Hållbara livsstilar.

Den 15 februari hade målansvarig Johanna Fogelström-Duns och processledare Kristin Mattsson för utvecklings- och hållbarhetsagendans mål 2 (tillit och delaktighet) en workshop om jämställdhet i arbetet med hållbarhet och hållbarhetsagendan, se här workshopledaren och jämställdhetskonsulten Ann-Katrine Roths presentation under bilagor (Agenda 2030 och hållbarhet)