Nätverket bärkraft ingår ett kommunikationssamarbete med Nordic Sustainable Construction | Bärkraft.ax

Translate this page to another language

Please note that if you use Google to translate this website, bärkraft.ax cannot guarantee the accuracy of the translation.

Nordic Sustainable Construction
Bild: Nordic Sustainable Construction

Nätverket bärkraft ingår ett kommunikationssamarbete med Nordic Sustainable Construction

Byggbranschens gröna omställning i Norden är under stor utveckling. Nätverket bärkraft har därför ingått ett kommunikationssamarbete med Nordic Sustainable Construction.

Programmet Nordic Sustainable Construction är en del av Nordiska rådets Vår vision 2030, en vision som vill göra Norden till världens mest hållbara och integrerade region år 2030. Nordic Sustainable Construction arbetar för att göra Norden till en ledande region inom hållbart och konkurrenskraftigt byggande samt skapande av bostäder med minimerad miljö- och klimatpåverkan. Programmet bidrar också till förverkligande av denna vision inom byggbranschen, och arbetar för att stödja de nordiska länderna i att etablera Norden som en ledande region inom hållbart och konkurrenskraftigt byggande med minimerad miljö- och klimatpåverkan.

I linje med Vår vision 2030 tror Nordic Sustainable Construction på att hitta nya och innovativa nordiska lösningar genom att skapa och dela kunskap över de nordiska gränserna och även utanför. Nordic Sustainable Construction engagerar nordiska lagstiftare, såväl som offentliga och privata aktörer längs hela värdekedjan av byggande i Danmark, Färöarna, Finland, Grönland, Island, Norge, Sverige och Åland.

Områdena som Nordic Sustainable Construction arbetar för är aktuella och angelägna. Genom samarbetet får vi på ett naturligt sätt hålla oss uppdaterade kring framsteg som sker runt om i Norden, samtidigt som vi även får en plattform för att lyfta fram goda exempel från Åland.

- Karin Rosenberg-Brunila, ledande hållbarhetslots