Alva Danielsson i navet av årets ReGeneration Week | Bärkraft.ax

Translate this page to another language

Please note that if you use Google to translate this website, bärkraft.ax cannot guarantee the accuracy of the translation.

Alva

Alva Danielsson i navet av årets ReGeneration Week

Den femte upplagan av ReGeneration Week närmar sig. ReGeneration Week är det största hållbarhetsevenemanget för ungdomar i Norden och Östersjöregionen och arrangeras i år den 12-15 augusti på bärkraftiga Åland. Under fyra dagar kommer deltagarna lära sig om rörelsebyggande samt hur de ska skapa strategier för en rättvis och hållbar omställning.

Alva Danielsson arbetar som movement koordinator för årets evenemang och berättar hur processen sett ut för att ta fram ett fullspäckat fyradagars program. "Våren innehöll mycket ReGeneration Week-planering för min del. Säkra lokaler, samarbetspartners, och såklart kommunikation och outreach där vi har nått ut till unga över hela Östersjöregionen och bjudit in andra ungdomrörelser att delta och dela med sig av sina erfarenheter på RGW. ReGeneration 2030 har också deltagit på Ungdommens Folkmøde Nord i Köpenhamn i april, och på World Circular Economy Forum i Helsingfors början av juni, där vi nätverkat, spridit budskapet om vad vi gör och fortsatt arbeta för att påverka makthavare i regionen."

"Vi befinner oss i en klimatkris vars konsekvenser blir extremare för varje år. Bara under denna sommar har vi haft värmerekord på värmerekord, skogsbränder och torka både i Norden och andra delar av världen. Trots att Parisavtalet undertecknades för dryga 8 år sedan visar politiken och makthavarna inga indikationer på att de är beredda att driva igenom den förändring som krävs. Historien visar att omfattande samhällsförändringar kommer underifrån, genom folket. Vi ser det när kvinnor fick rösträtt, när rasistiska apartheid-styren har nedmonterats, och i många andra sammanhang. Så i takt med att havsnivån höjs, så höjer vi också våra röster - det är vår demokratiska rättighet och skyldighet, för att sätta press på makthavare att vända den här krisen." säger Alva om bakgrunden till årets tema som är rising tides, rising movements. Sedan slutet av 1800-talet har havets medelnivå stigit globalt med cirka 25 cm. Havsnivåhöjningen kommer att pågå under en mycket lång tid framöver vilket kommer att påverka kustlinjen och bebyggelse, infrastruktur och all typ av markanvändning. 

Inför COP26 i Glasgow år 2021 presenterade UNDP och Oxford universitet resultatet från en opinionsundersökning som påvisade att ungdomar är mest oroliga för klimatkrisen. Världens unga är på väg att ärva klimatkrisen men också redo att sätta press på beslutsfattare att ta bättre beslut för vår planet. "Samtidens generation av unga har en innebyggd ilska och frustration över det som händer i världen just nu. Som ett resultat av det exploderade klimatrörelsen i en ny våg av aktioner och demonstrationer 2019. När vi tar över maktpositioner från nutida makthavare, får vi i våra händer en global kris som katalyserat allt från krig, enorma flyktingströmmar, förödande naturkatastrofer, ett ekonomiskt system baserat på fossilberoende och oändlig tillväxt, och en enorm kolonial skuld som är obetald. För mig är det därför en självklarhet att unga har en tydlig plats i miljörrörelsen, men också i klimatpolitiken och omställningsarbetet." menar Alva om vikten av att involvera unga i omställnings- och hållbarhetsarbetet.

Unga från länder runt om hela Östersjöregionen kommer att resa till Åland i augusti för att involvera sig i klimatrörelsen genom ReGeneration Week, och under sommaren har de deltagit i digitala träffar för att lära känna varandra bättre. "Många återvänder till Åland efter tidigare deltagande på ReGeneration Week, men vi har även många som kommer hit för första gången, vilket är väldigt roligt." säger Alva och hon uppfattar också att årets deltagare är mycket peppade och förväntansfulla. För de som deltar väntar ett smörgåsbord av workshops, panelsamtal och andra aktiviteter som alla syftar till att ge verktyg, utbilda och engagera unga aktivister. Programmet innehåller allt från hur deltagarna kan hitta sin roll i aktivismen, hur de planerar en aktion till hur de stämmer staten för otillräcklig klimatpolitik. "Såklart har vi även flera mer lekfulla aktiviteter, som nordiskt- och baltiskt musikbingo, och filmkväll! Vi kommer även ha en del programpunkter öppna för allmänheten, till exempel en klimatmarch tillsammans med Ålands Natur och Miljö och panelsamtal om klimataktivism".

Förväntningarna på krafttag för vårt klimatet är stora, och det finns även förväntningar att årets ReGeneration Week ska utmynna i en förstärkt klimatrörelse. "Vårt mål är att deltagarna ska resa från Åland med en påfylld verktygslåda för att utveckla och stärka miljörrörelsen. Ungdomsrörelsen är i ett ständigt behov av resurser och kapacitet, och vi hoppas att de får med sig kunskap som kan underlätta i det arbetet. De deltagare som inte tidigare varit involverade i aktivism hoppas vi får verktyg, kontakter och mod att börja engagera sig. Under årets "intergenerational dialouges", där vuxna makthavare möter unga i ett heirarkilöst rum, kommer fokuset att ligga på hantverket i att ha en dialog mellan två olika grupper på ett konstruktivt sätt, och att lära sig hur den konversationen hålls på bästa sätt." säger Alva.

Utmaningarna med att lösa klimatkrisen är många, men att samla Östersjöregionens ungdomar för att skapa nätverk och engagemang är ett steg på vägen. "Precis som alltid är resurser en stor utmaning för en liten ideell ungdomsorganisation. Men med kreativitet och ett stort gäng volontärer brukar vi kunna göra så mycket som möjligt även med begränsad budget och kapacitet. En annan utmaning tror jag är att skapa ett rum som passar både de erfarna aktivisterna och de som är nya i sitt engagemang. Vi har en stor bredd i de som har anmält sig, och det ska bli intressant att se hur dynamiken blir. Vi kommer att jobba aktivt för att tillse att alla trivs och får en givande vecka." avslutar Alva Danielsson och ser fram emot sin tid på Åland och ReGeneration Week 2023.