Mariehamns stad Vision 2040 – Från ord till handling | Bärkraft.ax

Translate this page to another language

Please note that if you use Google to translate this website, bärkraft.ax cannot guarantee the accuracy of the translation.

Mariehamns stad
Micke Larsson, personalchef Sari Hautamäki, Alf Rehn och stadsdirektör Arne Selander | Bild: Mariehamns stad

Mariehamns stad Vision 2040 – Från ord till handling

I slutet på februari godkändes Mariehamns stad Vision 2040 Ett framtida önskat tillstånd, hur staden ska utvecklas och i vilken riktning de ska arbeta. "Visionen stödjer både Ålands sju strategiska utvecklingsmål samt FN:s globala mål för hållbar utveckling. I anslutning till varje kapitel anges vilket eller vilka mål den aktuella delen av visionen bidrar till att förverkliga. Sammantaget bidrar visionen till uppnåendet av samtliga sju strategiska utvecklingsmål inom Utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland". Under stadens stora ledarskapsdag 15 mars hölls kickoff för arbetet med visionen för Mariehamns stad.

Vidare läsning ur Mariehamns stad artikel från 15 mars:

Vision 2040 – Från ord till handling

– Mariehamn 2040 beskriver ett framtida önskat tillstånd för staden, ett tillstånd vi gärna vill vara i. Visionen är och ska vara snudd på ouppnåelig och därmed utmanande. Den talar om hur vi vill att Mariehamn ska utvecklas och i vilken riktning vi ska jobba, skriver stadsdirektör Arne Selander i stadens visionsdokument.

Nu är det dags att ta visionen från ord till handling. Det första steget togs på vårens stora ledarskapsdag som anordnas inom Mariehamns stad.

En dag med inspiration för stegen framåt

Stadsdirektör Arne Selander och Micke Larsson från Bärkraft inledde med att reflektera över visionen Mariehamn 2040 utifrån Ålands utvecklings- och hållbarhetsagenda. Visionen stödjer både Ålands sju strategiska utvecklingsmål samt FN:s globala mål för hållbar utveckling. 

Huvudtalare under dagen var Alf Rehn, professor i innovation, design och management. Föreläsningen, som var kryddad med humor och intressanta anekdoter, skapade en tänkvärd grund till att förstå vad staden behöver för att nya idéer ska kunna slå rot. Alf utmanade deltagarna i att ta sig ur gamla hjulspår och hitta vägen till nytänkande, en bra start inför eftermiddagens workshops.

– Förändring skapas inte genom visioner och dokument. De skapas genom att vi alla tar ett steg i taget varje dag. Genom att vi som ledare är vårt äkta jag och fångar ögonblicken, summerar Alf Rehn i sin föreläsning.

Under eftermiddagen samarbetar alla deltagare i olika grupper enligt temat: Att gå från ord till handling. Dagen avslutas med att Peter Wiklöf, Ålandsbankens VD, talar om viktiga framgångsfaktorer för att gå från ord till handling. 

– Fortsättning följer. Idag lägger vi grunden för hur staden ska komma vidare med att omforma visionen till konkreta mål, säger stadsdirektör Arne Selander.

Om visionens framtagande

Vision 2040 godkändes av stadsfullmäktige 28 februari efter en process på ungefär ett år. Framtagandet har gjorts gemensamt i hela stadens organisation, och involverat både anställda och politiker.