Stort grattis till vinnarna av bärkraftpriset 2020! | Bärkraft.ax

Translate this page to another language

Please note that if you use Google to translate this website, bärkraft.ax cannot guarantee the accuracy of the translation.

Studerande och lärare från Ålands Hotell och restaurangskola
Ålands Hotell- och restaurangskola vann bärkraftpriset i kategorin offentlig sektor

Stort grattis till vinnarna av bärkraftpriset 2020!

Förverkligandet av visionen ”Alla kan blomstra i ett bärkraftigt samhälle på fredens öar” samt de sju strategiska utvecklingsmålen möjliggörs med gemensam handlingskraft. Med en kombination av engagemang och medvetna handlingar hos aktörer i samhällets alla sektorer, kommer vi steg för steg förverkliga visionen och uppnå utvecklingsmålen.

Bärkraft-prisets syfte är att uppmärksamma människor och initiativ som framgångsrikt förmedlar och/eller agerar goda exempel i förverkligandet av utvecklings- och hållbarhetsagendan. Bärkraft-priset uppmärksammar personer, organisationer eller företag som agerar innovatörer, inspiratörer och ledare i förverkligandet av visionen ”Alla kan blomstra i ett bärkraftigt samhälle på fredens öar”. De/den nominerade fokuserar på ett eller flera av målen i agendan och detta sker i ordinarie verksamhet eller vardag.

Tack till alla er som röstade! 1399 personer röstade och totalt i alla kategorier inkom 3894 röster. 

Årets vinnare av bärkraftpriset 

Leva Börman i kategorin företag 

Motivering: Leva Börman är en hållbar och inspirerande ny företagsamhet där hälsa och välmående är i fokus. De serverar växtbaserad mat, dryck och fika med fokus på rawfood. Emelie och Victor Börman inspirerar på ett personligt sätt till ett hälsosamt liv där motion, personlig utveckling och återhämtning får lika mycket fokus genom yoga, meditation, löpcoachning och coachande samtal. Leva Börman är ett företag som bidrar till välmående människor vars inneboende resurser växer. 

Rädda Barnen och Fältarna för projektet #prataomporr i kategorin förening 

Motivering: Genom projektet #prataomporr arbetar Rädda Barnen tillsammans med Fältarna med att sprida kunskap och information om porrens negativa påverkan på barn och unga.  Projektet erbjuder stöd till barn och unga som vill berätta om sina erfarenheter och stöd och råd till vuxna i hur man pratar med barn om vad de upplevt. #prataomporr inspirerar till att våga prata om och problematisera porr, lyfter vikten av samtycke och hur viktigt det är att vuxna finns där för barnen. Rädda Barnen och Fältarna jobbar för välmående barn och trygga uppväxtmiljöer som odlar god psykisk hälsa.  

Ålands hotell- och restaurangskola i kategorin offentlig sektor 

Motivering: Genom att lyfta fram användningen av närproducerade råvaror har skolan gett de studerande förutsättningarna att stödja Ålands ekonomiska, sociala och miljömässiga utveckling. Genom att ta med sig kunskapen om närproducerad mat har kockar kunnat göra medvetna och välgrundade val vid inköp av råvaror, vilket stärker det åländska jordbruket och leder till att flera kommer ut på arbetsmarknaden och gör hållbara val. Skolan jobbar även för att motverka den hårda jargongen som finns inom branschen och ger de studerande ett självförtroende i att förändring är möjligt. 

Erika Boman i kategorin privatperson

Motivering: Erika är lärare och forskare på Högskolan på Åland och hennes forskning handlar om äldres välmående. Erika deltar ofta i samhällsdebatten där hon lyfter vikten av att lyssna de äldre i samhället. Erikas arbete har lett till att en rad åtgärder har vidtagits för att förbättra äldres psykiska hälsa på välbefinnande Åland. Erika är alltid villig att delta i samhällsdebatt, diskutera och ställer upp för att lyfta vikten av psykisk hälsa. Hennes entusiasm inom ämnet sprids både bland studerande och allmänhet. 

Också stort tack till övriga nominerade: Ella Granström, Isabel Kvarnfors, Archipelago Pares, Rädda Lupmarn, Salong Ekoforia, Miramar Pizzeria & Grill och Mariehamns Stad för ert otroliga engagemang och arbete för att nå målen i utvecklings- och hållbarhetsagendan och visionen Alla kan blomstra i ett bärkaftigt samhälle på fredens öar!