”Alla kan blomstra”-visionen presenterades för EU-kommissionär Virginus Sinkevičius | Bärkraft.ax

Translate this page to another language

Please note that if you use Google to translate this website, bärkraft.ax cannot guarantee the accuracy of the translation.

Bild på Petra Granholm, Peter Wiklöf, Virginus Sinkevičius, Veronica Törnroos och Micke Larsson.

”Alla kan blomstra”-visionen presenterades för EU-kommissionär Virginus Sinkevičius

Sista dagen av ReGeneration veckan inleddes med ett frukostmöte där utvecklings- och hållbarhetsrådets ordförandetrio (ordförande lantrådet Veronica Thörnroos och de båda viceordförandena Petra Granholm och Peter Wiklöf samt rådets huvudsekreterare Micke Larsson presenterade "Alla kan blomstra"-visionen för EU-kommissionären Virginus Sinkevičius, som gästar Åland med anledning av evenemanget. 

Vid frukostmötet presenterade rådets representanter Utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland med “Alla kan blomstra”-visionen i spetsen. Den efterföljande diskussionen fokuserade bland annat på biologisk mångfald och hållbara affärer. EU-kommissionären var särskilt intresserad av utvecklings- och hållbarhetsagendans färdplaner samt huvudindikatorerna för de sju strategiska utvecklingsmålen.

Därefter diskuterades kopplingen mellan det lokala och EU när det kommer till implementeringen av FN:s Agenda 2030 och EU-kommissionens paket ”fit for 55”, som är en samling nya och uppdaterade lagförslag som tillsammans syftar till att säkerställa att EU når upp till de åtaganden på klimatområdet som unionen slagit fast i den nya, gröna given.