Utvecklings- och hållbarhetsrådets arbete i den nya mandatperioden har inletts | Bärkraft.ax

Translate this page to another language

Please note that if you use Google to translate this website, bärkraft.ax cannot guarantee the accuracy of the translation.

En bild på uvecklings- och hållbarhetsrådets medlemmar som står i en trappa.

Utvecklings- och hållbarhetsrådets arbete i den nya mandatperioden har inletts

Utvecklings- och hållbarhetsrådet är en del av nätverket bärkraft.ax. Det nya året innebär att rådets tredje mandatperiod har inletts. Idag har rådet haft sitt första ordinarie möte i den nya mandatperioden, som pågår fram till och med december 2021.

Vid mötet har rådet bland annat behandlat ett första utkast till färdplan för uppnåendet av strategiskt utvecklingsmål 1 som lyder Välmående människor vars inneboende resurser växer. Detta och övriga sex strategiska utvecklingsmål ska uppnås år 2030. Under våren kommer de första versionerna av färdplaner för samtliga sju strategiska utvecklingsmål presenteras.

Rådets ordförande är lantrådet Veronica Thörnroos:

Det här är en process som alla äger och driver framåt. Rådets styrka är kontinuitet men också förnyelse och den breda sammansättningen är värdefull när både landskapsregering, lagting, kommuner, clvilsamhället och näringslivet är representerade. Vi visar utåt att det här är viktigt.

Näringslivets representant VD Peter Wiköf och civilsamhällets representant Petra Granholm valdes till utvecklings- och hållbarhetsrådets två vice ordföranden:

Rådets styrka är dess breda representation. Det finns mycket kvar att göra och vägarna kan se olika ut, men vi har alla samma målbild och vår uppgift är att förmedla detta till ålänningarna, säger Peter Wklöf.

Förhoppningen är ett tryggt rum där vi, rådets medlemmar får provtänka, ha tillit till varandra och processen. Vi är transparenta mot omvärlden och ingen hemlig klubb, säger Petra Granholm.