Stora fördelar med att företag träffas och delar med sig av konkreta, hållbara tips | Bärkraft.ax

Translate this page to another language

Please note that if you use Google to translate this website, bärkraft.ax cannot guarantee the accuracy of the translation.

Porträttbild Anki och Ia
Anki Aaltonen och Ia Colérus

Stora fördelar med att företag träffas och delar med sig av konkreta, hållbara tips

År 2017 valde de större företagen på Åland med 50 + anställda att bilda nätverksgruppen för hållbara storföretag inom bärkraft.ax. Flera mindre företag har inspirerats av modellen kring nätverksgruppen, som i dagligt tal benämns som storföretagsgruppen. Speciellt har de mindre företagen tilltalats av att ta vara på möjligheterna att lära av varandra och få kraft av att göra saker tillsammans. I fjol inledde ett aktivt sällskap personer som representerande olika typer av företag en dialog för att komma fram till hur de kan dra nytta av att organisera sig i en egen nätverksgrupp och vad gruppens verksamhet konkret ska kretsa kring. Dialogen har burit frukt och nätverksgruppen har i dagsläget flera intressanta aktiviteter inplanerade under höst och vinter. Två personer i det aktiva sällskapet är Ia Colérus och Anki Aaltonen. Ia är projektledare på Åland Event, ett litet företag som planerar, förbereder och genomför åländska sport- och fritidsevenemang. Anki jobbar på Allwinds Ab och ansvarar för det administrativa samt elhandel, marknadsföring och försäljning. Allwinds Ab säljer lokalproducerad vind-el, direkt från vindkraftverken på Åland till åländska företag och hushåll. Ia är just nu den enda anställda på Åland Event och Anki har fem kollegor på Allwinds.

Varför har ni valt att engagera er för en nätverksgrupp för företag?

- För min del började det med att jag för fyra år sedan såg att Stockholm Marathon hade nedbrytbara muggar på dryckesstationerna. Där fick jag inspiration till att göra våra evenemang mer hållbara. Jag kollade lite på olika svenska miljöcertifieringar för evenemang, men den processen insåg jag att är ganska tidskrävande och dyr i dagsläget. Sen kom jag i kontakt med hållbarhetslots Karin Rosenberg-Brunila och vi har haft en dialog de senaste åren där vi har tittat på små saker som Åland Event har haft möjlighet att göra. Vi har nu ekologiskt och lokalproducerat fika vid evenemang och tittar för tillfället mer på kontorssidan och material. I ett lopp så har vi gjort så att deltagarna får en påföljd om de slänger förpackningar på marken. De konsumerar en del energibars som de skriver sitt tävlingsnummer på och skulle vi sen hitta omslaget i skogen så får de strafftid, berättar Ia.

- Jag var med på de första stora träffarna när arbetet med att ta fram utvecklings- och hållbarhetsagendan började 2016 och har följt med processen. Sen fick vi höra om storföretagsgruppen och då tänkte jag det behövs en grupp även för mindre företag. Karin nämnde att det också efterfrågats av andra mindre företag så en första träff arrangerades i slutet av sommaren 2019 där vi mest brainstormade idéer på vad vi inom gruppen kunde göra och hur, berättar Anki.

- Vi mindre företag har ingen som kan jobba med hållbarhet på heltid på samma sätt som större företag, så den här gruppen är viktig för att dela kunskap och inspiration. Det kan handla om små konkreta saker. Till exempel så lade jag ner ganska mycket tid på att göra research var man kan hitta muggar gjorda av majs. Nu kan jag föra den kunskapen vidare. När man är ensam så är det mycket man inte tänker på och då är det jättebra att ha en grupp där man kan hjälpa varandra, säger Ia.

Nätverksgruppen har valt att arbeta vidare med väldigt konkreta teman, som hållbara kontorsinköp. Varför tycker ni att det är centralt att börja arbetet från en väldigt praktisk nivå?

- För att det ska kännas lätt, man ska inte känna att man genast behöver lägga ner timmar på planer och strategier. Att göra en liten enkel förändring kan vara inspirerande för att sedan fortsätta, menar Ia. 

- De flesta företag jobbar idag med hållbarhet på ett eller annat sätt, mycket gör man säkert redan som man inte tänker på. Man kan också peppa varandra när det kommer till praktiska saker, som att ställa krav på leverantörer. Vi har efterfrågat ekologiska arbetskläder till våra tekniker och det tror jag inte att det är många som har gjort. Det verkade som att frågan var ganska ny i alla fall. Men ju fler som frågar, ju lättare kommer det att bli att köpa in material som är hållbart producerat, fortsätter Anki.

Finns det något av höstens och vinterns teman* som ni speciellt ser fram emot?

- Jag är jättenyfiken på avfallsfrågan, jag upplever att det finns en förvirring gällande sortering och vad som faktiskt återvinns av det man sorterar. Det måste kännas värt att jobba med avfallet och man vill lita på att det faktiskt tas om hand på rätt sätt, säger Anki. 

- Evenemangstemat är förstås viktigt för mig, men också det praktiska i vardagen som kontorsmaterial. Där kommer det ju mer och mer material som är miljömärkt, berättar Ia.

- Ja, det finns ju många saker på ett kontor. Man vill kanske inte byta ut allt, men däremot vad man kan tänka på när man ska köpa in nya grejer, fortsätter Anki.  

 

Vad hoppas ni få ut av de olika tillfällena som arrangeras?

- Lätta små grejer, där företagarna kan känna att “ja men det där kan jag också, och det där!”. De enkla och konkreta tipsen, vardagshacksen!, säger Ia.

- Att träffa andra som är i samma sits, likasinnade som också har funderat men har haft fullt upp. Vi hoppas också på att fler företag vill komma med i gruppen. Genom att sprida inbjudningar till träffarna så hoppas vi på att så många som möjligt vill komma med, säger Anki.

Vilka fördelar ser ni med att organisera sig i ett nätverk?

- Att inspirera varandra och visa att hållbarhet kan vara en lätt grej och att det kan bli en naturlig del av verksamheten. Fördelen med ett nätverk är ju verkligen att man kan ta tips och råd från varandra. Det kanske finns något man vill göra men som är för dyrt, då kan det finnas tips i gruppen på andra leverantörer eller liknande. Om fler efterfrågar samma sak så ändras också utbudet därefter, säger Ia.

- Det ska bli jättekul att se om gruppen växer, om vi kan bli fler och fler företag. Då täcker vi ju sen in hela företags-Åland när storföretagen också har sin grupp. Det är nog inte omöjligt, avslutar Anki.

*Nätverksgruppen för företag på Åland (0–49 anställda) har tagit fram en beskrivning av vad de vill samlas kring och fokusera på. Alla som vill veta mer om gruppen eller få information om gruppens sammankomster är varmt välkomna att kontakta ledande hållbarhetslots Karin på karin.rosenberg-brunila@barkraft.ax eller +3584573500586.

Under höst och vinter bjuder gruppen in till fem tillfällen på olika konkreta teman för att inspireras av varandra och andra. Utvalda teman är kontorsinköp, evenemang, elbilar, solpaneler och avfall. Första träffen sker torsdagen den 10 september kl. 11.30-12.30 med en företagslunch på temat Hållbara kontor. Därefter träffas gruppen för företagsluncher på de övriga teman enligt preliminär tidsplan den 8.10, 12.11, 14.1 och 11.2.