Tabita Nordberg och Fredrik Rosenqvist nya målansvariga | Bärkraft.ax
Bild på Tabita Nordberg och Fredrik Rosenqvist

Tabita Nordberg och Fredrik Rosenqvist nya målansvariga

Utvecklings- och hållbarhetsrådet har utsett Tabita Nordberg till målansvarig för utvecklings- och hållbarhetsagendans strategiska utvecklingsmål 1 – ”Välmående människor vars inneboende resurser växer”. Samtidigt har utvecklings- och hållbarhetsrådet utsett Fredrik Rosenqvist till målansvarig för agendans strategiska utvecklingsmål 7 – ”Hållbara och medvetna konsumtions- och produktionsmönster”.

- Det här uppdraget är mångdimensionellt och omfattande. Intentionen är att arbeta med välmående på många olika plan samtidigt. Individuellt, kollektivt och territoriellt. Att utforska vad vi människor enskilt och tillsammans har för resurser och vad vi behöver för resurser för att må bra materiellt, mentalt och emotionellt i harmoni med andra arter och den plats vi bor på. Hur kan vi tillsammans stödja och inkludera inte bara alla människor på Åland från födelse till död utan också allt som är Åland? Med stor lust och enträget hopp går jag in i det här uppdraget, säger Tabita Nordberg.

- Det känns både hedrande, roligt och inspirerande att få en chans att arbeta med en av mina absolut största hjärtefrågor. Att bryta gamla mönster när det gäller hur vi konsumerar och producerar är svårt, men på samma gång har förutsättningarna för att åstadkomma verklig förändring nog aldrig varit bättre. Därför har jag höga förväntningar på hur stora kliv vi kan ta mot en mer hållbar och medveten konsumtion och produktion de kommande åren, säger Fredrik Rosenqvist.

Målansvariga för de övriga fem strategiska utvecklingsmålen:

Mål 2 – Alla känner tillit och har verkliga möjligheter att vara delaktiga i samhället Dan Sundqvist

Mål 3 – Allt vatten har god kvalitet Christian Pleijel

Mål 4 – Ekosystem i balans och biologisk mångfald Petra Granholm

Mål 5 – Attraktionskraft för boende, besökare och företag Victoria Sundberg

Mål 6 – Markant högre andel energi från förnyelsebara källor och ökad energieffektivitet Niklas Lampi

Läs mer om de målansvariga och arbetsgruppen för koordinering och rapportering här. 

 

Här kan du lyssna på visionen:


Vi samlar in e-postadresser till dig som vill prenumerera på nyhetsbrev från bärkraft.ax. E-postadresserna används endast i detta syfte och delas inte med någon tredje part.