Lantrådets möte med Finlands kommission för hållbar utveckling | Bärkraft.ax
På bilden syns från vänster: lantrådet Veronica Thörnroos, kommissionens vice ordförande och miljö- och klimatminister Krista Mi

Lantrådets möte med Finlands kommission för hållbar utveckling

Lantrådet Veronica Thörnroos vid dagens möte med Finlands kommission för hållbar utveckling:

- Ett tryggt och starkt ledarskap som visar vägen till en hållbar samhällsutveckling

Vid dagens möte för Finlands kommission för hållbar utveckling deltog lantrådet Veronica Thörnroos. I mötet gav Veronica Thörnroos uttryck för att en hållbar utveckling inte känner några gränser och att Åland ser fram emot fortsatt gott samarbete inom ramen för kommissionen:

- Det breda engagemanget för hållbar utveckling i hela det finska samhället ger mig en välgrundad framtidstro. Åland vill vara med och bidra till ett tryggt och starkt politisk ledarskap, säger lantrådet Veronica Thörnroos.

Mötet leddes av kommissionens vice ordförande finansminister Katri Kulmuni:

- Finland tar Agenda 2030 på allvar. Regeringen anser att en förstärkning och fortsatt utveckling av det nordiska välfärdssamhället är den bästa vägen mot hållbar utveckling. Vi lyckas när vi alla är med i förändringen.

Finlands kommission för hållbar utveckling bildades 1993 och har verkat utan avbrott sedan dess. Medlemmarna i kommisionen för perioden 2020-2023 utsågs den 27 februari. Kommissionens ordförande är statsminister Sanna Marin, som var förhindrad att delta i dagens möte på grund av sjukdom. Åland representeras i kommissionen av lantrådet Veronica Thörnroos. Huvudsekreteraren för nätverket bärkraft.ax, Micke Larsson, som är suppleant för lantrådet, deltog också i mötet. En sammanställning av kommissionens medlemmar och kompletterande information finns här.

Kommissionens centrala uppgift är att påskynda verkställandet av de globala målen för hållbar utveckling, Agenda 2030, integreras nationellt i Finlands alla samhällssektorer.

 

Här kan du lyssna på visionen:


Vi samlar in e-postadresser till dig som vill prenumerera på nyhetsbrev från bärkraft.ax. E-postadresserna används endast i detta syfte och delas inte med någon tredje part.