Storföretagen antar gemensamt klimatåtagande: ”Målsättningen är ett klimatneutralt Åland” | Bärkraft.ax

Translate this page to another language

Please note that if you use Google to translate this website, bärkraft.ax cannot guarantee the accuracy of the translation.

Storföretagen antar gemensamt klimatåtagande: ”Målsättningen är ett klimatneutralt Åland”

De åländska storföretagen har antagit ett gemensamt klimatåtagande. Syftet är att år för år minska företagens klimatpåverkan.  – Näringslivets påverkan i hållbarhetsarbetet är avgörande så det är mycket positivt att storföretagen tagit det här initiativet, säger Irene Blomqvist, ledande hållbarhetslots inom bärkraft.ax.

Storföretagsgruppen inom bärkraft.ax verkar för att förverkliga hållbarhetsagendan och samlar de största bolagen på Åland. Gruppen träffas regelbundet för att utbyta erfarenheter och driva på hållbarhetsarbetet. På sitt senaste möte förband sig medlemsföretagen att år för år minska sina klimatutsläpp.   

–  Vi vill sätta press på oss själva. Målsättningen är ett klimatneutralt Åland och ju snabbare det går desto bättre, säger Niklas Lampi och Anders Wiklund, som delar ordförandeskapet i storföretagsgruppen.

Klimatåtagandet går ut på att företagen ska ha en ambitiös klimatplan, beräkna sina utsläpp och ha en sjunkande utsläppstrend.

– Det är vår plikt att agera, men det är också nödvändigt ur lönsamhetsperspektiv. Dagens och morgondagens kunder kräver och förväntar sig att företag tar miljö- och klimatansvar, säger Lampi och Wiklund.

Ett av företagen som ingår i storföretagsgruppen och som står bakom klimatåtagandet är Viking Line:

– Hållbarhet en naturlig del av det dagliga arbetet och beslutsfattandet i Viking Line sedan många år tillbaka. Det är därför självklart för oss att medverka i ett gemensamt åtagande i klimatfrågan. Det ger kraft och tyngd att vi verkar i samma riktning, säger Johanna Boijer-Svahnström, informationsdirektör med ansvar för hållbarhet vid Viking Line, tillika medlem i utvecklings- och hållbarhetsrådet.

Medlemmar i storföretagsgruppen är:

Alandia Försäkring, Crosskey, Dahlmans, Eriksson Capital, Hotell Arkipelag, Inficon, Landskapets Fastighetsverk, Mathias Eriksson, Mariehamns Parti, Optinova, Orkla, Paf, Rederi Ab Eckerö, Transmar/ Ålands Renhållning, Viking Line, ÅCA, Åland Post, Ålandhotels, Ålandsbanken och Ömsen Försäkringar.