Åland del av nationell översyn av Finlands genomförande av Agenda 2030 – rapport offentliggörs idag | Bärkraft.ax

Translate this page to another language

Please note that if you use Google to translate this website, bärkraft.ax cannot guarantee the accuracy of the translation.

Karta FN:s 17 globala mål

Åland del av nationell översyn av Finlands genomförande av Agenda 2030 – rapport offentliggörs idag

En nationell översyn som beskriver genomförandet av Agenda 2030 för hållbar utveckling i Finland har färdigställts och offentliggörs idag den 3 juni. I en rapport till FN redogörs för Finlands framsteg i fråga om de globala målen för hållbar utveckling och genomförandet av Agenda 2030 under de senaste fyra åren. I rapporten presenteras även Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland i ett eget kapitel.

Idag, onsdagen den 3 juni, offentliggörs Finlands nationella översyn av genomförandet av Agenda 2030 för hållbar utveckling. Översynen ska presenteras vid FN:s politiska högnivåforum för hållbar utveckling (High Level Political Forum on Sustainable Development, HLPF), som är ett organ underlydande FN:s generalförsamling och FN:s ekonomiska och sociala råd med ansvar för FN-organisationens politik för hållbar utveckling. Högnivåmötet granskar bl.a. ländernas framsteg i genomförandet av Agenda 2030 vilka presenteras i form av frivilliga nationella översynsrapporter (Voluntary National Reports). Vid det politiska högnivåmötet som äger rum i juli presenterar Finland sin andra genomföranderapport, en första rapport framställdes 2016. Närmare 50 länder presenterar i år sina rapporter. 

Dagens rapport är viktigt för Åland. I den finländska rapporten från 2016 omnämndes inte Åland eller vår Utvecklings- och hållbarhetsagenda. Detta ville vi ändra på. Genom att i Finlands FN-rapport synliggöra vårt hållbarhetsarbete berättar vi också om Åland och självstyrelsen. På Åland vill vi på riktigt förverkliga Utvecklings- och hållbarhetsagendan och detta förutsätter att alla – både i vårt närområde som globalt - är med och drar åt samma håll. Landskapsregeringens förhoppning är att erfarenheterna från vårt arbete på Åland kan inspirera andra till inkluderande omställning, sade lantråd Veronica Thörnroos.

Enligt Finlands nationella översyn placeras landet i toppen av internationella jämförelser av hållbar utveckling, särskilt för de mål som rör social hållbarhet, ekonomi och arbete. De största utmaningarna i Finland är kopplade till behovet att ändra konsumtions- och produktionssätten, att stärka klimatåtgärderna, att stoppa utarmningen av den biologiska mångfalden och att stödja andra länder i genomförandet av Agenda 2030.

Finlands rapport överlämnas till FN först i juli, men offentliggörs idag via ett webbseminarium kl 13.00. Finlands nationella översynsrapport finns tillgänglig på webbplatsen för hållbar utveckling.