Åland ska vara klimatneutralt senast år 2035 | Bärkraft.ax

Translate this page to another language

Please note that if you use Google to translate this website, bärkraft.ax cannot guarantee the accuracy of the translation.

Stig och träd

Åland ska vara klimatneutralt senast år 2035

Pressmeddelande från utvecklings- och hållbarhetsrådet 16 januari 2022

Nytt klimatmål: Åland ska vara klimatneutralt senast år 2035 - växthusgasutsläppen ska minska med 80 % till år 2030

Utvecklings- och hållbarhetsrådet beslutade vid sitt ordinarie möte i fredags om ett nytt klimatmål för Åland, senast år 2035 ska Åland vara klimatneutralt*. Detta innebär att utsläppen av växthusgaser minskar och upptaget i kolsänkor ökar så att utsläppen senast år 2035 är högst lika stora som upptaget. Därefter ska upptaget fortsätta att öka medan utsläppen fortsätter att minska.

Samtidigt fastställde rådet fyra delmål som ska uppnås senast år 2030:

  • 80 % lägre totala växthusgasutsläpp (exklusive övrig sjöfart*) jämfört med 2005
  • 50 % lägre växthusgasutsläpp från vägtrafiken jämfört med 2005
  • 100 % av elanvändningen kommer från fossilfria energikällor
  • Ingen fossil uppvärmning av byggnader

* Skärgårdsfärjorna ingår. All annan sjöfart är exkluderad.

Klimatmålet omfattar inte konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser som sker utanför Åland. Till exempel utsläpp som sker vid produktionen och transporten av en vara som importeras till Åland. Dessa utsläpp faller istället inom ramen för utvecklings- och hållbarhetsagendans mål om hållbara och medvetna konsumtions- och produktionsmönster.

Mot bakgrund av IPCC:s senaste rapport inledde utvecklings- och hållbarhetsrådet i höstas en översyn av utvecklings- och hållbarhetsagendans klimatmål:

- Utvecklings- och hållbarhetsrådets beslut om nytt klimatmål för Åland innebär att riktningen och takten för Ålands bidrag till att klimatets uppvärmning kan begränsas till 1,5 grader är klargjord. Klimatmålet är nyanserat och jag uppfattar att det finns en väldigt stark beslutsamhet bland rådets medlemmar när det kommer till klimatmålets förverkligande, säger rådets ordförande, lantrådet Veronica Thörnroos.

Niklas Lampi, målansvarig för utvecklings- och hållbarhetsagendans sjätte strategiska utvecklingsmål, har under hösten lett beredningen av förslaget till det nya klimatmålet.

Rebecka Eriksson och Martha Hannus har valts vice ordföranden i rådet

Vid fredagens möte beslutade rådet att utse Rebecka Eriksson och Martha Hannus till rådets vice ordföranden:

- Klimatmålet för Åland är nu tydliggjort och i linje med Finlands målsättningar. Klimatmålet ger guidning till företag, andra organisationer, politiker och individer om vad som behöver prioriteras i både kortsiktiga och långsiktiga beslut, säger vice ordförande Rebecka Eriksson.

- IPCC:s senaste rapport visar med all tydlighet att kraftfulla och snabba åtgärder krävs för att så långt som möjligt mildra klimatkrisens effekter. Därför är ett ambitiöst klimatmål för Åland viktigt, och jag hoppas att det ska sporra organisationer, företag och var och en av oss att göra de stora och modiga förändringar och investeringar som krävs, säger vice ordförande Martha Hannus.