Christian Pleijel ny målansvarig för mål 3 – Allt vatten har god kvalitet | Bärkraft.ax

Translate this page to another language

Please note that if you use Google to translate this website, bärkraft.ax cannot guarantee the accuracy of the translation.

Bild på Christian med traktor i bakgrunden

Christian Pleijel ny målansvarig för mål 3 – Allt vatten har god kvalitet

Idag på Östersjöns dag och världsvattendagen träder Christian Pjeijel in som målansvarig för strategiskt utveklingsmål 3 ”Allt vatten har god kvalitet” i arbetsgruppen för koordinering och rapportering. Han ersätter tidigare byråchef Helena Blomqvist. Med i teamet har han processledare Oscar Fogelberg, Koordinator vid Nordiska hav- och kustarbetsgruppen.

Arbetsgruppen för koordinering och rapportering är den grupp inom nätverket bärkraft.ax med uppdraget att dels koordinera implementeringen av utvecklings- och hållbarhetsagendans sju strategiska utvecklingsmål och dels ansvara för rapporteringen av genomförandet.

Arbetsgruppen ansvarar för att centrala aktörer, däribland företag, kommuner och övriga myndigheter, har möjlighet att delta i det samhällsgemensamma koordinerings- och rapporteringsarbetet. Varje mål har utsedd huvudansvarig koordinator och processledare.

Christian arbetar med vatten- och avloppsfrågor på öar i Europa, Norden och på Åland. Han bor på Kökar, är ordförande i Kökar kommunfullmäktige och i Nordiska skärgårdssamarbetets styrelse.

”Vatten är en av våra viktigaste tillgångar. Vi ålänningar fiskar i det, badar i det, färdas i det, använder det till dricksvatten, i jordbruket och inom industrin. Det är en del av vår åländska identitet, det omger våra öar och holmar och gör oss till en skärgård”

Det finns nio delmål inom mål 3 ”Allt vatten har god kvalitet”. Inget av delmålen är uppfyllt, tre är ”off track”, sex kräver förbättring.

”Vår uppgift i mål 3 är att bidra med långsiktighet, förankring och vitalitet till det samhällsgemensamma vattenarbetet. Jag blir del av ett stort team med de andra sex målansvariga, med huvudsekreteraren och med rådet i Bärkraft.ax. Jag blir också del av ett vidsträckt och engagerat jätteteam med alla de åländska företag, organisationer, tjänstemän, politiker och privatpersoner som är engagerade i Bärkraft.ax.”