Krönika - Om våra ord | Bärkraft.ax

Translate this page to another language

Please note that if you use Google to translate this website, bärkraft.ax cannot guarantee the accuracy of the translation.

Bild på Micke Larsson med citatet "Jag vågar lyssna på din berättelse, även om du har en annan åsikt och andra perspektiv”

Krönika - Om våra ord

”Jag vågar lyssna på din berättelse, även om du har en annan åsikt och andra perspektiv”

Allt jag säger påverkar omgående personen jag pratar med. Nu när undantagstillstånd råder tänker jag lite extra på hur jag pratar. I pressade situationer, som den vi befinner oss i för närvarande, är det som att orden vi tar emot berör oss ännu mer än vanligtvis.

Därmed finns det skäl för oss alla att tänka på hur vi pratar. En slarvig och hård formulering leder ofta till osäkerhet och obehag. Säg den vänskaps- eller kärleksrelation som mår bra av en sarkastisk kommentar. Dessutom tenderar olusten hos mottagaren att fortplanta sig till andra som ett virus.

På samma sätt kan genomtänkta och vänligt sinnade ord och uttryck sprida sig som ringar på vattnet. Tänk om du och jag, med övning, kunde utveckla vår förmåga att tala så att vi mer eller mindre alltid överväger våra ord innan vi pratar? Då ger vi oss chansen att utveckla något som kommit att kallas ”fulländat tal”, som är ett sätt att i både skrift och muntligen uttrycka sig både sanningsenligt och mjukt. Med ordval som främjar samförstånd och harmoni, och samtidigt ger uttryck för kärlek och medkänsla.

Fulländat tal innebär även att du medvetet undviker lögner och uttryck som kan orsaka splittring, motsättning och disharmoni. Det handlar också om att tystna och ge plats för det aktiva lyssnandet. Ett modigt lyssnande där jag vågar lyssna på din berättelse, även om du har en annan åsikt och andra perspektiv.

Vårt lyssnande öppnar således upp dörren till det goda samtalet. Och i det goda samtalet behöver vi inte bara lyssna, utan även säga ifrån och stå på oss. I förlängningen förutsätter fulländat tal också tystnad. Utan tid för tystnad och rum för reflektion är det i längden inte möjligt att tala på ett sätt som främjar samförstånd.

Jag försöker att praktisera fulländat tal, så jag vet att det inte är enkelt. Många gånger har jag gått från köksbordet där hemma eller fikarummet på jobbet och insett att det jag just sa skapade oro eller irritation hos personerna jag pratade med. Men jag fortsätter att öva och långsamt blir jag bättre. På köpet har jag blivit en lite nöjdare människa. Med färre slarviga ord och mindre skvaller från min sida är det som att jag numera är på gott humör oftare än vad som var fallet tidigare.

Samtidigt upplever jag att mina ord påverkar hur jag tänker. Mitt sinne lugnas av att jag övar på att noga välja mina ord. Och med ett lugnare sinne blir det lättare för mig att ägna mig åt fulländat tal. Orden och sinnet bildar en uppåtgående spiral som även spiller över på mina handlingar, som allt oftare är åt det hjälpsamma hållet.

Tack vare de sociala medierna kan vi alla prata med fler än någonsin tidigare. Möjligheterna och riskerna har ökat i motsvarande omfattning. Orden sprids närmast okontrollerbart och effekterna av dem blir mångfalt större än innan de sociala mediernas tidevarv. På samma gång är omfattningen en lysande möjlighet för oss alla att sprida hopp och värme till väldigt många.

Den pågående coronaviruspandemin har inneburit att det blivit normalt att uttrycka sig kärleksfullt, både i det privata och i offentligheten. Det fulländade talet har fått hjälp på traven av coronaviruset. Uttrycket ”håll huvudet kallt, hjärtat varmt och händerna rena” symboliserar detta nya normala.

Vårdar du medvetet dina ord? Om inte, antar du utmaningen?

Micke Larsson
Huvudsekreterare, nätverket bärkraft.ax och dess utvecklings- och hållbarhetsråd