Utvecklings- och hållbarhetsrådet har fastställt huvudindikatorer | Bärkraft.ax

Utvecklings- och hållbarhetsrådet har fastställt huvudindikatorer

Utvecklings- och hållbarhetsrådet fastställde huvudindikatorer för utvecklings- och hållbarhetsagendans sju strategiska utvecklingsmål vid rådets ordinarie möte den 7 maj. Vid mötet godkändes även ett reviderat mandat för ”arbetsgruppen för koordinering och rapportering” och förslag till nya delmål för det sjunde strategiska utvecklingsmålet, hållbara och medvetna konsumtions- och produktionsmönster, diskuterades.

Ta del av det preliminära protokollet från utvecklings- och hållbarhetsrådets möte här.