Kurs i hållbarhetsredovisning drar igång 24 september | Bärkraft.ax

Translate this page to another language

Please note that if you use Google to translate this website, bärkraft.ax cannot guarantee the accuracy of the translation.

Kurs i hållbarhetsredovisning drar igång 24 september

Den 24 september startar den femte upplagan av den omtyckta Kurs i hållbarhetsredovisning. Kursen arrangeras i Ålands Näringslivs regi med Lotta Nummelin som kursledare. Nytt för i år är att vid kursens slut har alla deltagande organisationer ett första utkast på sin egen hållbarhetsredovisning. Kurstillfällena varvas således med uppgifter som utförs hemma i organisationen som direkt kan fogas in i den egna redovisningen.

Hållbarhetsredovisningen ger en tydlig struktur i organisationens hållbarhetsarbete, hjälper att få konsekventa processer, sätta mål samt att förfina visioner och strategier. Hållbarhetsredovisningen fungerar också som grund för kommunikationen kring hållbarhet. Redovisningen fungerar som navet i hållbarhetsarbetet och som ryggraden i kommunikationen kring hållbarhetsfrågorna.

Kursen utgår från det globala ramverket för hållbarhetsredovisning Global Reporting Initiative GRI. Även om målsättningen för organisationen inte är att upprätta en regelrätt GRI-redovisning ger ramverket en god grund att bygga hållbarhetsarbetet på och ta inspiration av. Man hittar konkreta nyckeltal och kan strukturera arbetet enligt GRI:s ramverk helt kostnadsfritt.

För att läsa mer och komma till anmälningsformuläret, klicka här!