Åppföljningsverktyget gör det enkelt att följa upp hållbarhetsarbetet | Bärkraft.ax

Translate this page to another language

Please note that if you use Google to translate this website, bärkraft.ax cannot guarantee the accuracy of the translation.

Åppföljningsverktyget gör det enkelt att följa upp hållbarhetsarbetet

Idag lanseras Åppföljningsverktyget. Verktyget underlättar för organisationer att följa upp och rapportera aktiviteter som bidrar till förverkligandet av utvecklings- och hållbarhetsagendan och dess sju mål. Verktyget är i form av en hemsida där olika konkreta aktiviteter finns listade inom varje mål. Organisationer ges möjligheten att fylla i om aktiviteten är relevant för den egna verksamheten, om den redan är utförd, under arbete eller om den ska prioroteras kommande år. Förutom de färdigt ifyllda aktiviteterna finns även möjligheten att fylla på med egna aktiviteter som bidrar till förverkligandet av agendan. 

När formuläret är ifyllt genereras en rapport som skickas till angiven e-postadress och som sedan fungerar som stöd i det fortsatta arbetet och är ger en bra överblick över pågående och kommande aktiviteter.  

Klicka på länken för att komma till verktyget.