Bobarhet i fokus på medmänniskor och medskapares workshop | Bärkraft.ax

Translate this page to another language

Please note that if you use Google to translate this website, bärkraft.ax cannot guarantee the accuracy of the translation.

Workshop
Bild: Christian Pleijel

Bobarhet i fokus på medmänniskor och medskapares workshop

Kökar kommun har genom projektet Bobarhet gjort utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland till sin egen. Genom samtal, möten och workshops involverade de ett stort antal invånare, beslutsfattare och experter för att ta fram planen “Vår bobarhet - hållbar utveckling i Kökar” som publicerades år 2020.

De Kökarbor som deltog i samtalen menade att det som avgör om Kökar är ett hållbart samhälle är om ön är bobar. De som är födda och uppvuxna på Kökar måste vilja bo kvar eller flytta tillbaka. Nya familjer ska vilja flytta till ön och det behöver finnas barn i skolan, arbete för vuxna, bostäder, förbindelser, service och trygghet.

För att mäta Kökars bobarhet togs en skala fram. Skalan bestod av sju områden med indikatorer som i sin tur har värderats i en skala med fyra steg. Bobarhetsanalysens indikator 45, befolkningstillväxt, är den tuffaste av dem alla enligt Christian Pleijel som arbetat med projektet sedan start och verkar som expert om habitabilitykonceptet. Det är här analysens alla områden bakas ner till den avgörande frågan: vill folk bo på Kökar? Växer eller krymper befolkningen? Är Kökar ett attraktivt, bobart samhälle?

Den 11 februari hölls en workshop med fokus på bobarhetsindikatorn om befolkningstillväxt samt hemhörighet. Workshopen arrangerades av nätverksgruppen för medmänniskor och medskapare och samlade ett tiotal personer. Under delen om bobarhet ställdes frågan "ska man köpa människor eller måste man tillverka dem själv?" med utgångspunkt i köpa/tillverka-analysen (make/buy analysis) av Ronald Coase. Deltagarna fick pröva om köpa/tillverka-analysen också kan tillämpas på små samhällen så som Åland och dess öar. Några av de slutsatser som togs fram under workshopen var:

För att köpa människor:

  • Ordna så att det finns bostäder att hyra till rimlig hyra. Inflyttare vill ofta provbo ett år innan de tar steget fullt ut och flyttar. Allt fler bor hellre på hyra i en lägenhet än i egnahemshus.
  • Det behöver finnas möjlighet och lösningar till att prova-på-skärgårdslivet.
  • Borde mindre kommuner så som Kökar ha en lånebostad i Mariehamn?

För att tillverkningen av människor inte ska upphöra:

  • Det måste finnas en långsiktig planering: invånare ska kunna känna sig trygg med att färjorna går som de ska, att skolan finns kvar och har kompetenta lärare, att hälsovård, mödravård och barnavård har behörig personal och hög tillgänglighet.
  • Kommunen måste göra en utvecklings- och översiktsplan för samhällsservicen och för bostadsfrågan. 
  • Den sociala gemenskapen är avgörande. De som bor på ön har en öppen, välkomnande attityd. Att det blir en ömsesidig inkludering, samvaro med andra familjer, goda grannar och föreningsliv.

Vill du läsa mer om konceptet bobarhet, besök Kökars webbplats.
Läs Christian Pleijels inlägg om workshopen hos Habitability-bloggen.