Utvecklings- och hållbarhetsrådet inleder sin femte mandatperiod | Bärkraft.ax

Translate this page to another language

Please note that if you use Google to translate this website, bärkraft.ax cannot guarantee the accuracy of the translation.

Alla kan blomstra

Utvecklings- och hållbarhetsrådet inleder sin femte mandatperiod

Utvecklings- och hållbarhetsrådet är en del av nätverket bärkraft och verkar på förtroende från nätverkets medaktörer. Rådet består av personer från alla samhällssektorer och ansvarar för nätverkets vitalitet och långsiktigheten i förverkligandet av utvecklings- och hållbarhetsagendan. Grunden för rådets arbete utgörs av Utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland med visionen ”Alla kan blomstra i ett bärkraftigt samhälle på fredens öar”.

”Alla kan blomstra” är en idé om ett sätt att leva i vardagen här och nu, och samtidigt en idé om en framtid värd att eftersträva. Vi fortsätter vårt samhällsgemensamma och långsiktiga arbete för ett hållbart Åland och jag ser fram emot att leda utvecklings- och hållbarhetsrådets arbete i nära samarbete med såväl rådets medlemmar som mina kollegor i regeringen

Lantrådet och utvecklings- och hållbarhetsrådets ordförande Katrin Sjögren

Det nya året innebär att utvecklings- och hållbarhetsrådets femte tvååriga mandatperiod har inletts. Den 11 januari ordnar rådet gemensam kickoff på Lemböte lägergård tillsammans med den nytillträdda landskapsregeringen samt arbetsgruppen för koordinering och rapportering. Den 12 januari, håller rådet sitt tjugoandra ordinarie möte.

Vid rådets ordinarie möte den 12 januari väljer rådet inom sig två vice ordförande. Under november och december har medlemmarna i utvecklings- och hållbarhetsrådet under mandatperioden 2024-2025 utsetts. Totalt har fjorton personer utsetts till rådsmedlemmar, sju kvinnor och sju män:

Josefine Egenfelt (utsedd av civilsamhällets nätverksgrupp)
John Eriksson (förvaltningschef)

Rebecka Eriksson (näringslivet)
Martha Hannus (utsedd av civilsamhällets nätverksgrupp)

Minna Hellström (utsedd av nätverksgruppen för hållbara kommuner)
Marcus Koskinen-Hagman (bildning och utbildning)

Niklas Lampi (näringslivet)
Mikael Lundell (utsedd av jord-, skogs- och vattenbrukarnas intresseorganisationer)

Susanne Olofsson (näringslivet)
Mats Perämaa (finansminister)

Katrin Sjögren (lantråd och rådets ordförande)
Veronica Thörnroos (talman)

Karl Wahlman (utsedd av civilsamhällets nätverksgrupp)
Jonas Wilén (utsedd av Ålands kulturdelegation)

Ämbetena talman, lantråd, finansminister och förvaltningschef är permanenta medlemmar i rådet.