Kimberly Terry ny målansvarig för mål 4 | Bärkraft.ax

Translate this page to another language

Please note that if you use Google to translate this website, bärkraft.ax cannot guarantee the accuracy of the translation.

Kimberly Terry

Kimberly Terry ny målansvarig för mål 4

Utvecklings- och hållbarhetsrådet har från och med den 1 oktober 2023 utsett Kimberly Terry till ny målansvarig för utvecklings- och hållbarhetsagendans strategiska utvecklingsmål 4 om ekosystem i balans och biologisk mångfald. Kimberly Terry arbetar till vardags för föreningen Håll Skärgården Ren och efterträder tidigare målansvarig Petra Granholm som i sin tur kommer att ta över posten som vice ordförande i arbetsgruppen för koordinering och rapportering. 

"Det känns både spännande och utmanande att kliva in i rollen som målansvarig för mål 4. Det är ett viktigt uppdrag och jag ska göra mitt allra bästa." säger Kimberly om känslan och förväntningarna och hon hoppas även att som målansvarig få göra meningsfull skillnad för djur, natur och människor på Åland.  

Att samarbeta med mål 3 (god vattenkvalitet) är något som Kimberly kommer att fortsätta med. "Jag vill arbeta lösningsorienterat och resultatinriktat. För det första så är det viktigt att samla så mycket kunskap som möjligt om vilka problemen är, fokusera på de mest akuta och hitta lösningar för dem med hjälp av sakkunniga. Jag vill arbeta i nära kontakt med så många som möjligt, vi är alla en del av ekosystemet som vi alla bör ta ansvar för att återställa i balans. Alla kan göra någonting för att föra förändringen i rätt riktning."

För att uppnå målet om biologisk mångfald på Åland till år 2030 gäller det att öka attityden ytterligare för biologisk mångfald hos allmänheten. År 2022 tyckte 87,4 % av ålänningarna enligt en rapport från ÅSUB att det är viktigt att säkerställa biologisk mångfald. Kimberly anser själv att sprida medvetenhet om vad biologisk mångfald är och varför det är viktigt, samt om vad konsekvenserna är vid förlust av den är en viktig del av uppdraget. "Jag tror att vi ökar medvetenheten genom olika former av samhällsdiskussion och kunskapsspridning." säger hon och menar att det även är viktigt att föra in åtgärder i färdplanen för om kunskapsdelning för naturskyddet "Kunskapsdelning vad gäller olika typer av naturskydd och vad de innebär är en viktig åtgärd som kan kompletteras till de åtgärder som redan är under arbete. Jag vill skapa engagemang och öppna upp för samhällsdiskussion om värdet i att skydda hav och land. "