Ny resurssida för arbetet mot korruption | Bärkraft.ax

Translate this page to another language

Please note that if you use Google to translate this website, bärkraft.ax cannot guarantee the accuracy of the translation.

resurssida

Ny resurssida för arbetet mot korruption

Den 9 december är det den internationella antikorruptionsdagen och mål 2 (tillit och delaktighet) inom nätverket bärkraft uppmärksammar detta genom att lansera sin nya resurssida med syfte att öka kunskap om vad korruption är och vilka former den kan ta även hos oss på Åland.

Förekomst av korruption bidrar till att minska tilliten i samhället och alla behöver arbeta för att förebygga och förhindra korruption eftersom det är en grundförutsättning för att arbetet med utvecklings- och hållbarhetsagendan ska lyckas. På den nya resurssidan finns tips och information som kan bidra till att öka kunskapen om hur korruption motverkas på Åland. Resurssidan är framtagen genom bärkraftsteamet för mål 2 - alla känner tillit och har verkliga möjligheter att vara delaktiga i samhället.

Fler tips och förslag gällande resurssidan mottages av målansvarig Johanna Fogelström-Duns.

› Till resurssidan