Lunds universitet och Åland inleder ett blomstrande samarbete | Bärkraft.ax

Translate this page to another language

Please note that if you use Google to translate this website, bärkraft.ax cannot guarantee the accuracy of the translation.

Alla kan blomstra

Lunds universitet och Åland inleder ett blomstrande samarbete

Lunds universitets centrum för hållbarhetsstudier och landskapsregeringen har inlett ett samarbete där avsikten är att en forskningsstudie med fokus på att analysera institutionaliseringen av ”alla kan blomstra”-idén på Åland ska genomföras. Forskningsstudiens syfte är att bidra till ökad förståelse kring hur en kulturell transformation för hållbar utveckling systematiskt kan främjas och institutionaliseras.

Lunds universitets centrum för hållbarhetsstudier (LUCSUS) är ett hållbarhetscenter för forskning, undervisning och påverkan som arbetar för att förstå, förklara och katalysera social förändring och transformationer i relation till materiella gränser i biosfären.

På Åland pågår sedan år 2016, med utgångspunkt i Utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland, ett samhällsövergripande och transformativt arbete för en hållbar samhällsutveckling med visionen Alla kan blomstra i ett bärkraftigt samhälle på fredens öar som ledstjärna. ”Alla kan blomstra” är en idé om ett sätt att leva, och samtidigt en idé om en framtid värd att eftersträva. Utvecklings- och hållbarhetsagendan är väletablerad som Ålands gemensamma samhällskontrakt och genomförandet bedrivs med nätverket bärkraft.ax som nav. Ålands landskapsregering är katalysator och koordinator för förverkligandet.

LUCSUS och landskapsregeringen etablerade under hösten 2023 en dialog baserad på ett ömsesidigt intresse för samarbetet. I dialogen uttrycktes ett intresse för en forskningsstudie fokuserad på att analysera institutionaliseringen av ”alla kan blomstra”-idén på Åland. Syftet med forskningsstudien skulle vara att bidra till ökad förståelse kring hur en kulturell transformation för hållbar utveckling systematiskt kan främjas och institutionaliseras. LUCSUS avser genomföra forskningsstudien och det åländska samhället ställer sig till förfogande för att bidra med dokumentation, information och deltagande i intervjuer och enkäter.

Avsikten är att arbetet med forskningsstudien inleds våren år 2024 och pågår fram till år 2026.