Alla kan blomstra - en meningsfull väg för inflyttade att komma in i samhället | Bärkraft.ax

Translate this page to another language

Please note that if you use Google to translate this website, bärkraft.ax cannot guarantee the accuracy of the translation.

SannaK

Alla kan blomstra - en meningsfull väg för inflyttade att komma in i samhället

Ett av målen inom attraktionskraft i utvecklings- och hållbarhetsagendan är att det innan år 2030 ska bo 35 000 invånare på Åland. Förutom att Åland ska ha hög attraktionskraft för boende och besökare, ska Åland också attrahera företagare och företagsverksamhet. Det lokala men också internationella näringslivet ska vara framgångsrikt och erbjuda arbetsmöjligheter.

Hur kan Åland attrahera inflyttning genom att erbjuda unika arbetsmöjligheter, samt att få de som flyttar hit att vara inkluderade i samhället och i visionen om att alla kan blomstra i ett bärkraftigt samhället på fredens öar?

Sanna Könönen-Wahlstedt är informationskoordinator hos Åland Living och arbetar dagligen med att marknadsföra Ålands attraktionskraft och Åland som den perfekta platsen att arbeta och bo på. Det främsta uppdraget är att bidra till den åländska arbetsmarknadens behov av arbetskraft och företagsetableringar. Åland Living är också en del av det lokala integrationsarbete och samverkar med den åländska platsutvecklingen samt värdskapsarbetet. Åland Living arbetar även för kompetensförsörjning i samarbete med utbildningsväsendet. 

Åland Living skapar samarbeten med näringslivet och de organisationer som framförallt behöver arbetskraft och kompetens. I de olika samarbetena som skapas lyfts hållbara värderingar kopplade till Utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland. Åland Living är sammakopplad med visionen om att "alla kan blomstra" samt strategiska utvecklingsmål 5 om attraktionskraft. Verksamheten är också sammankopplad med utvecklingsmål 1 om välmående människor samt mål 2 om tillit och delaktighet. "Vi vill erbjuda möjligheten till ett meningsfullt liv för de som flyttar hit samt lyfta det fredliga Åland, samexistens, integration, närheten till beslutsfattare och varandra" säger Sanna.

Vilka är då nyckelfaktorerna som attraherar människor att välja Åland som en plats att bo, leva och arbeta på? Sanna menar att för många är möjlighet till lugn livsstil en av nyckelfaktorerna. Även säkerhet och trygghet spelar allt större roll. "Åland erbjuder en säker och barnvänlig miljö med bra skolor och utbildning samt hälso- och sjukvård. Arbetslösheten är låg och sysselsättningsgraden är hög. Det finns efterfrågan på arbetskraft inom flera områden, bland annat inom IT, bank och finans, försäkring, hälso- och sjukvård, serviceyrken och tjänstesektorn. Även inom tillverkningsindustrin finns gott om jobb för närvarande" säger Sanna och fortsätter att även den åländska naturen och miljön är en anledning till att folk väljer Åland. Det är också många som föredrar att leva och arbeta på svenska, vilket har gjort Åland till ett bra alternativ bland annat för finlandssvenskar och de som återinflyttar från Sverige. "Åland har traditionellt haft många internationella kontakter tack vare sjöfarten och även idag har man breda nätverk i världen" avslutar Sanna.

Hur kan de som väljer att flytta hit leva hållbarhet och blomstra? "Jag ser engagemanget i hållbarhet och att bidra till visionen ”alla kan blomstra” som en meningsfull och positiv väg för inflyttade att komma in i samhället. Det finns möjlighet att ta till sig kunskap och miljövänliga vanor till exempel inom återvinning, energieffektivitet och hållbar konsumtion." säger Sanna. "Ett konkret exempel är den åländska matkulturen, som boende i Nordens mest självförsörjande region är det lätt att göra hållbara matval i sin vardag". För nyinflyttande är det bra att engagera sig i kulturella aktiviteter och evenemang för mångfald och gemenskap, samt för att integrera sig i det lokala samhället. "Att ta del av den åländska kulturen, historien och olika nätverk bidrar man till att forma och förstärka visionen ”alla kan blomstra" menar Sanna.

Hur ska vi nå målet om 35 000 boende på Åland och attrahera inflyttande också i framtiden? "Det är framför allt den höga sysselsättningen med attraktiva arbetsplatser som skapar möjligheter till inflyttning." säger Sanna. "En annan nyckelfaktor är möjlighet till en meningsfull fritid; mer tid för familjen, för hobbyer, umgänge, korta avstånd. Åland Living lyfter ofta "10 minuter till livet" i sin marknadsföring. För barnfamiljer är naturligtvis en kvalitativ barnomsorg och skola i världsklass intressanta faktorer för inflyttning". I framtiden ser Sanna att Åland lockar allt fler digitala nomader som jobbar från Åland mot hela världen.

"Vi är alla ambassadörer för vårt Åland. Det vi säger och gör påverkar hur omvärlden uppfattar Åland och ålänningarna. Alla kan bidra med att förverkliga visionen om ”alla kan blomstra” i sin kommunikation med andra. Man kan förmedla vårt sätt att leva och arbeta och tillsammans skapa ett inkluderande samhälle där alla kan blomstra" avslutar Sanna.