Behåll beslutet om Bogskärs naturreservat | Bärkraft.ax

Translate this page to another language

Please note that if you use Google to translate this website, bärkraft.ax cannot guarantee the accuracy of the translation.

Bogskär

Behåll beslutet om Bogskärs naturreservat

Denna text är skriven den 15 december 2023 och publicerad som insändare i Ålandstidningen och Nya Åland den 19 december.

Det var med glädje vi mottog nyheten om det största naturreservatet någonsin i Ålands historia förra veckan. Sedan har vi med intresse följt turerna i ärendet och vill härmed uttrycka vårt stöd för detta naturreservat.

Från bärkrafts mål 3 och mål 4 har vi vid ett flertal tillfällen lyft fram behovet av att skydda mer skyddsvärd natur till våra politiker och till utvecklings- och hållbarhetsrådet. Målet är långsiktigt hållbara marina ekosystem med livskraftiga bestånd.

Vi har stor respekt för den gedigna kartläggning som har gjorts av Ålands undervattensmiljöer genom projektet LIFE-IP BIODIVERSEA, som är Finlands genom tiderna största satsning på skydd av Östersjöns arter och naturtyper. Faktaunderlaget i beredningen av ärendet ”Inrättande av Bogskär naturreservat i Föglö, Kökar och Lemlands kommun” och utlåtanden från flera instanser understöder beslutet om ett naturreservat och det gör vi också!

I undersökningen ”ålänningarna och miljön” som ÅSUB utförde förra året framgår att en stor majoritet av respondenterna tyckte att Östersjöns tillstånd var mycket viktig för dem och att det är vårt ansvar att skydda naturen.

Vi vill i detta sammanhang passa på att tacka miljöbyrån och dess tjänstemän för deras arbete och uthållighet i arbetet för vårt framtida Åland. Tack till projektledare inom tidigare och nuvarande projekt, bland annat BiodiverSea, eMSPNBSR samt naturvårdsintendenter och vattenbiologer.

Det är vår fasta övertygelse att ett marint skyddsområde likt Bogskär skulle vara positivt och ses som unikt. Vilken pokal att framhålla och visa upp i olika internationella sammanhang!

Skydda och bevara det som är unikt och skyddsvärt med Östersjön – bibehåll beslutet om Bogskärs naturreservat. För våra barn och framtida generationer liv.

Bärkraft.ax:s utvecklingsmål 3 och mål 4

Ann Nedergård, målansvarig mål 3 god vattenkvalitet
Kimberly Terry, målansvarig mål 4 biologisk mångfald
Petra Granholm, tidigare målansvarig mål 4 biologisk mångfald