Lantrådet Katrin Sjögren öppningstalade vid nationell konferens i Sverige om social hållbarhet

Folkhälsomyndigheten i Sverige och organisationen Sveriges kommuner och landsting arrangerar konferensen ”Mötesplats social hållbarhet” i Uppsala den 17-18 september 2018. De cirka 400 deltagarna i konferensen kommer från många av Sveriges kommuner och landsting. Ålands lantråd Katrin Sjögren är inbjuden som öppningstalare och inledde konferensen under gårdagen:

- Det är en ära att få möjlighet att berätta om Ålands utvecklings- och hållbarhetsarbete för så många kunniga åhörare från Sveriges alla hörn. Det verkar som att mitt anförande gav en del nya insikter. Särskilt det faktum att vårt arbete i mångt och mycket är gräsrotsdrivet fick stor  uppmärksamhet. Även den lättlästa versionen av vår utvecklings- och hållbarhetsagenda ville många höra mer om. På samma gång är det lärorikt att få vara på plats och lära mig mer om social hållbarhet, som ju står i centrum för visionen för Åland – ”Alla kan blomstra”, säger lantrådet Katrin Sjögren.

Konferensen ”Mötesplats social hållbarhet” arrangeras för femte gången. Temat för årets konferens är att leda och styra i samverkan – för ett social hållbart Sverige 2030. FN:s Agenda 2030 och dess 17 globala mål tjänar som utgångspunkt. Rubriken för lantrådet Katrin Sjögrens anförande var: ”Hur har Åland använt Agenda 2030 i sitt arbete med utvecklings- och hållbarhetsfrågor i sin strategiska planering kring ledning och styrning?” och introducerades på följande sätt av arrangören: ”Åland har sedan 2016 integrerat FN:s Agenda 2030 i ett sektorövergripande samhällskontrakt, Utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland. Såväl kommuner, företag, myndigheter som föreningar deltog i framtagandet av agendan och samverkar i implementeringen. Agendan tar sin utgångspunkt i insikten i att naturen utgör fundamentet för mänsklig existens och består av en vision för Åland samt sju strategiska utvecklingsmål som ska uppnås senast 2030. Visionen; "Alla kan blomstra i ett bärkraftigt samhälle på fredens öar", sätter människan och social hållbarhet i fokus. Lantrådet, regeringschefen vid Ålands landskapsregering, Katrin Sjögren berättar om arbetet och erfarenheterna så här långt.”

Mer information om konferensen på Folkhälsomyndigheten webbplats

Här kan du lyssna på visionen: