Lantrådet Katrin Sjögren öppningstalade vid nationell konferens i Sverige om social hållbarhet | Bärkraft.ax

Translate this page to another language

Please note that if you use Google to translate this website, bärkraft.ax cannot guarantee the accuracy of the translation.

Lantrådet Katrin Sjögren öppningstalade vid nationell konferens i Sverige om social hållbarhet

Folkhälsomyndigheten i Sverige och organisationen Sveriges kommuner och landsting arrangerar konferensen ”Mötesplats social hållbarhet” i Uppsala den 17-18 september 2018. De cirka 400 deltagarna i konferensen kommer från många av Sveriges kommuner och landsting. Ålands lantråd Katrin Sjögren är inbjuden som öppningstalare och inledde konferensen under gårdagen:

- Det är en ära att få möjlighet att berätta om Ålands utvecklings- och hållbarhetsarbete för så många kunniga åhörare från Sveriges alla hörn. Det verkar som att mitt anförande gav en del nya insikter. Särskilt det faktum att vårt arbete i mångt och mycket är gräsrotsdrivet fick stor  uppmärksamhet. Även den lättlästa versionen av vår utvecklings- och hållbarhetsagenda ville många höra mer om. På samma gång är det lärorikt att få vara på plats och lära mig mer om social hållbarhet, som ju står i centrum för visionen för Åland – ”Alla kan blomstra”, säger lantrådet Katrin Sjögren.

Konferensen ”Mötesplats social hållbarhet” arrangeras för femte gången. Temat för årets konferens är att leda och styra i samverkan – för ett social hållbart Sverige 2030. FN:s Agenda 2030 och dess 17 globala mål tjänar som utgångspunkt. Rubriken för lantrådet Katrin Sjögrens anförande var: ”Hur har Åland använt Agenda 2030 i sitt arbete med utvecklings- och hållbarhetsfrågor i sin strategiska planering kring ledning och styrning?” och introducerades på följande sätt av arrangören: ”Åland har sedan 2016 integrerat FN:s Agenda 2030 i ett sektorövergripande samhällskontrakt, Utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland. Såväl kommuner, företag, myndigheter som föreningar deltog i framtagandet av agendan och samverkar i implementeringen. Agendan tar sin utgångspunkt i insikten i att naturen utgör fundamentet för mänsklig existens och består av en vision för Åland samt sju strategiska utvecklingsmål som ska uppnås senast 2030. Visionen; "Alla kan blomstra i ett bärkraftigt samhälle på fredens öar", sätter människan och social hållbarhet i fokus. Lantrådet, regeringschefen vid Ålands landskapsregering, Katrin Sjögren berättar om arbetet och erfarenheterna så här långt.”

Mer information om konferensen på Folkhälsomyndigheten webbplats