Åland gott exempel för EU:s hållbarhetsarbete

Vicelantråd Camilla Gunell besökte Bryssel och träffade flera företrädare för och sakkunnig i EU-institutionernas arbete med FN:s hållbarhetsmål. Vicelantrådet lyfte Hållbarhetsagendan för Åland, nätverket Bärkraft och pilotprojektet Åland Smart Energy Platform där Åland fungerar som en testplattfrom för energilösningar inom förnyelsebar energi.

Måndagen den 5 mars besökte vicelantråd Camilla Gunell Europaparlamentet i Bryssel för att diskutera hur det åländska arbetet med hållbarhet kan användas på EU-nivå. Liksom EU:s medlemsländer ska också EU:s institutioner uppfylla FN:s hållbarhetsmål, vilket göras genom att anpassa EU:s externa och interna lagstiftning till att verka för en hållbar framtid. Kommissionen har under vintern samlat in information om hur stor skillnaden är mellan resultaten dagens lagstiftning uppnår och målen i FN:s hållbarhetdagenda. Under senare delen av året förväntas kommissionen presentera sitt förslag till strategi på hur hållbarhetsmålen ska implanteras på EU-nivå.

Vicelantrådet träffade Kathleen van Brempt, ledamot av Europaparlamentet och den socialdemokratiska gruppens talesperson i hållbarhetsfrågor. Under mötet informerade vicelantrådet om det långsiktiga arbetet för ett hållbart Åland, Hållbarhetsagendan för Åland, nätverket Bärkraft och pilotprojektet Åland Smart Energy Platform. Vicelantrådet underströk vikten av en transpart och medborgarförankrad process samt att använda en tydlig metod för att kunna mäta resultaten över tid.

Under gårdagen träffade vicelantrådet även ledamot av Europaparlamentet Nils Torvalds och hans åländska medarbetare Anton Nilsson, rådgivaren för klimatfrågor Wilhelm Bargum samt Eero Yrjö-Koskinen, direktör för organisationen Green Budget Europe. 

Jag är besviken på hur långsamt arbetet för en hållbar framtid går på EU-nivå. Institutionerna verkar sakna en tydlig struktur för hur de ska arbeta med FN:s hållbarhetmål och de saknas en gemensam metod för implantering. Även om Åland är litet är vi ett gott exempel på hur arbetet kan ske i praktiken, och det var glädjande att se att det finns ett intresse för vad vi gör. För att uppnå FN:s hållbarhetsmål måste vi alla bidra. Om Åland kan vara ett inspirerande exempel för beslutsfattare på EU-nivå är vi glada för det, sade vicelantråd Camilla Gunell efter gårdagens möten.

Kontaktuppgifter

Camilla Gunell, vicelantråd
Tel. 25 373, 040 8270718e eller camilla.gunell@regeringen.ax

Julia Lindholm, specialrådgivare i Bryssel
Tel. +32 476 943 529 eller julia.lindholm@formin.fi

Här kan du lyssna på visionen: