Personer med reseväskor som väntar på transport

Kurs i hållbarhetsredovisning

Hur för vi en intressentdialog kring hållbarhetsfrågor? Vilka hållbarhetsfrågor borde vi fokusera på? Och vad borde vi inkludera i vår hållbarhetsredovisning? Under våren 2019 har ni möjlighet att stärka kompetens inom hållbarhetsfrågor och samtidigt hitta en tydligare riktning på vilka hållbarhetsfrågor som är mest relevanta för just er. Detta sker våren 2019 inom ramarna för kurs i hållbarhetsredovisning.

Allt fler företag ser arbetet med hållbarhet som en central del av sin affärsidé för att öka sin konkurrenskraft och svara på efterfrågan från kunder, investerare och personal. Hållbarhetsarbetet kan även identifiera risker och hur man hanterar dem.

Hållbarhetsredovisning ger en tydlig struktur i företagets hållbarhetsarbete, hjälper att få konsekventa processer, sätta mål samt att förfina visioner och strategier. Hållbarhetsredovisningen fungerar också som grund för kommunikationen kring hållbarhet. Redovisningen fungerar som navet i hållbarhetsarbetet och som ryggraden i kommunikationen kring hållbarhetsfrågorna.

Kursen utgår från det globala ramverket för hållbarhetsredovisning Global Reporting Initiative GRI. Även om målsättningen för företaget inte är att upprätta en regelrätt GRI-redovisning ger ramverket en god grund att bygga hållbarhetsarbetet på och ta inspiration av. Man hittar konkreta nyckeltal och kan strukturera arbetet enligt GRIs ramverk helt kostnadsfritt.

Under kursen i hållbarhetsredovisning träffas deltagarna sex gånger under mars-juni 2019.

Uppskattat pris är beräknat till 1 500 euro + moms/företag med max tre deltagare per organisation 

Kursen leds av Östersjöfondens VD Lotta Nummelin, som är utbildad inom GRI och dragit två motsvarande uppskattade kurser i hållbarhetsredovisning under 2016–2017 och 2018 i Ålands Näringslivs regi.

Upplägg:

Lektion ett: introduktion och strategi

Lektion två: förberedelser och intressentdialog

Lektion tre: väsentlighetsanalys

Lektion fyra: informationsinsamling, dataanalys

Lektion fem: indikatorer

Lektion sex: rapportera och kommunicera

Här kan du göra din intresseanmälan till kursen

Här kan du lyssna på visionen: