Ålands hållbarhetsarbete väcker intresse internationellt | Bärkraft.ax

Translate this page to another language

Please note that if you use Google to translate this website, bärkraft.ax cannot guarantee the accuracy of the translation.

Ålands hållbarhetsarbete väcker intresse internationellt

Åland är på rätt väg i sin strävan mot hållbarhet. Det visar den nyligen publicerade rapport om olika regionala myndigheters arbete med implementeringen av FN:s hållbarhetsmål, där Åland tas upp som ett framgångsrikt exempel.

Ålands lagting och landskapsregerings beslut om en till fullo hållbar utveckling på Åland senast 2051 och nätverket bärkraft.ax:s arbete med Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland har väckt intresse internationellt. I en nyligen utgiven rapport av organisationen nrg4SD och det skottska universitetet Strathclyde lyfts Åland som ett exempel på hur regionala myndigheter framgångsrikt arbetar för att implementera FN:s hållbarhetsmål på lokal nivå.

Åland är intressant eftersom att ni där har använt er av flera av de metoder som vi i vår undersökning rekommenderar när man ska implementera FN:s 17 hållbarhetsmål i praktiken. Vidare har ni ett konkret verktyg i form av ABCD-metoden, ett hållbarhetsråd som övervakar arbetet och ett gott samarbete med den finska regeringen i frågan, säger Rodrigo Messias, policy officer på organisationen nrg4SD.

Alla dessa delar, tillsammans med bilder och illustrationer över Ålands hållbarhetsarbete, presenteras i rapporten ”Localizing the SDGs: regional governments paving the way”, vars syfte är att kartlägga de processer som regionala myndigheter använder sig av i genomförandet av FN:s globala mål och Agenda2030. Rapporten är också framtagen som ett hjälpmedel för andra regioner i deras hållbarhetsarbete och ska presenteras på FN:s High-level Political Forum on Sustainable Development som går av stapeln 9-18 juli i New York.

Vi måste hjälpa varandra runt om i Europa att hitta metoder för att nå målen. Det är sällan lika lätt att göra som att säga. Vi har hittat en metod som vi jobbar med och delar gärna med oss så klart. Roligt att Åland lyfts fram som ett gott exempel, det gör mig stolt! säger vicelantråd Camilla Gunell.

Som en del av lanseringen av rapporten arrangerade organisationen nrg4SD ett webinarium, där specialrådgivare Andrea Etzell presenterade Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland. Över 50 personer från olika delar av världen deltog, däribland en representant från FN:s Utvecklingsprogram (UNDP), som arbetar för att stötta länder att nå de globala målen till år 2030.

Läs hela rapporten på www.nrg4sd.org

Ytterligare information:

Camilla Gunell, vicelantråd
Telefon +358 18 25373 eller +358 40 8270718 eller camilla.gunell@regeringen.ax

Andrea Etzell, specialrådgivare Bryssel
Telefon +32 476 943 529 eller andrea.etzell@formin.fi