ReGeneration 2030 lanserade sitt första manifest | Bärkraft.ax

Translate this page to another language

Please note that if you use Google to translate this website, bärkraft.ax cannot guarantee the accuracy of the translation.

ReGeneration 2030 lanserade sitt första manifest

Närmare 100 ungdomar och unga vuxna (15-29 år) från de nordiska länderna, Ryssland, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tyskland, Färöarna och Åland möttes i helgen i Mariehamn för premiärupplagan av toppmötet ReGeneration 2030 Summit. Mötet blev födelsen för en ny rörelse med syftet att bidra till förverkligandet av de sjutton globala målen i FN:s Agend 2030. Att mötet arrangerades på Åland blev ett naturligt val med anledning av Ålands hållbarhetsarbete och bärkraft.ax.

Under mötet deltog även vuxna beslutsfattare i syfte att lyssna till de ungas perspektiv och lösningsförslag. Beslutsfattarna representerade verksamheter som IKEA, Filippa K, UN SDSN Youth och FN-programmet Sustainable Lifestyles.

Slutresultatet från toppmötet blev ett manifest som nu kommer att spridas till beslutsfattare i Norden och övriga Östersjöländer till och med nästa års upplaga av toppmötet, som också sker på Åland (preliminärt 24-26 augusti 2019).

Initiativet ReGeneration 2030 stöds av ett flertal aktörer, bland andra Nordiska ministerrådet, Östersjöstaternas råd (CBSS), Nordens Institut på Åland (NIPÅ) och Ålands landskapsregering.

Mer information om ReGeneration på webbplatsen regeneration2030.org