Nominering till bärkraft-priset | Bärkraft.ax

Translate this page to another language

Please note that if you use Google to translate this website, bärkraft.ax cannot guarantee the accuracy of the translation.

Blad i blått tillsammans med visionen i textform, Alla kan blomstra i ett bärkraftigt samhälle på fredens öar

Nominering till bärkraft-priset

Förverkligandet av visionen ”Alla kan blomstra i ett bärkraftigt samhälle på fredens öar” samt de sju strategiska utvecklingsmålen möjliggörs med gemensam handlingskraft. Med en kombination av engagemang och medvetna handlingar hos aktörer i samhällets alla sektorer, kommer vi steg för steg förverkliga visionen och uppnå utvecklingsmålen. Bärkraft-prisets syfte är att uppmärksamma människor och initiativ som framgångsrikt förmedlar och/eller agerar goda exempel i förverkligandet av utvecklings- och hållbarhetsagendan. Bärkraft-priset uppmärksammar personer, organisationer eller företag som agerar innovatörer, inspiratörer och ledare i förverkligandet av visionen ”Alla kan blomstra i ett bärkraftigt samhälle på fredens öar”. De/den nominerade fokuserar på ett eller flera av målen i agendan och detta sker i ordinarie verksamhet eller vardag.

Nomineringen har stängt. Tack till alla som har nominerat! Deltagarna i Forum för samhällsutveckling IV röstar fram mottagaren av priset. Sessionen då mottagaren av bärkraft-priset röstas fram pågår från kl. 15-16 på Alandica i Stora salen och är öppen för alla.

Information om och anmälan till Forum för samhällsutveckling IV