Utvecklings- och hållbarhetsmål vid ansökan om verksamhetsstöd

Gulgrön bakgrund med vit text, "Tillsammans gör vi skillnad"

Från och med hösten 2017 anger föreningar vilka utvecklings- och hållbarhetsmål som de arbetar med då ansökan om Paf-medel för verksamhetsstöd lämnas in. Alla föreningar har möjlighet att aktivt bidra till målens förverkligande.

Nätverkets medaktörer har tagit fram en vägledning för föreningar som i och med ny verksamhetsplan ska beskriva verksamhetens riktning för det kommande året kopplat till utvecklings- och hållbarhetsmålen. Detta är alltså inte formella riktlinjer utan råd för inspiration och stöd, från föreningar till föreningar. Genom att ta tipsen i beaktande vid planering och utförande kan föreningens ordinarie verksamhet röra sig i riktning mot målen och visionen i utvecklings- och hållbarhetsagendan.

Ta del av tipsen.

Här kan du lyssna på visionen: