Utvecklings- och hållbarhetsrådet blickar framåt | Bärkraft.ax

Translate this page to another language

Please note that if you use Google to translate this website, bärkraft.ax cannot guarantee the accuracy of the translation.

Utvecklings- och hållbarhetsrådet blickar framåt

Den 18 maj hade utvecklings- och hållbarhetsrådet sitt femte ordinarie möte. Det var samtidigt det första mötet i den nya mandatperioden (2018-2019). Rådets rollförklaring för mandatperioden diskuterades och rådet beslutade sig för följande:

Utvecklings- och hållbarhetsrådets roll handlar om att stå för kontinuiteten och vitaliteten i bärkraft-processen. Vi vill agera hjärta och hjärna bakom hållbarhetsarbetet, och slå vakt om de värderingar som vi gemensamt har enats om i utvecklings- och hållbarhetsagendan. I våra uppdrag, som tillsammans täcker nästan alla sektorer på Åland, agerar vi dagligen ambassadörer för det åländska hållbarhetsarbetet. Det är vår fasta övertygelse att vi kan uppnå de sju strategiska utvecklingsmålen för Åland och de sjutton globala målen för världen genom lokal handling.

Vid mötet fastställde utvecklings- och hållbarhetsrådet den andra statusrapporten för Utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland. Statusrapport 2 publiceras vid Forum för samhällsutveckling den 13 juni kl 12.30 i Alandica. Vid forumet kommer rådet presentera en ”framåtblick” som tar sin utgångspunkt i nulägesbeskrivningarna i Statusrapport 2.

Alla är varmt välkomna till forumet. Mer information om program samt anmälan sker här på webbplatsen barkraft.ax.

Anmälan och information om Forum för samhällsutveckling IV

Vid mötet betonade rådet åter vikten av uthållighet i arbetet med att förverkliga agendans vision och strategiska utvecklingsmål. Mot bakgrund av redogörelserna i Statusrapport 2 konstaterade rådet att nätverkets medaktörer och andra organisationer och företag fortsätter att agera med uthållighet.

Det preliminära mötesprotokollet från rådets möte hittar du som bilaga på sidan om rådet.

Utvecklings- och hållbarhetsrådet