Mer ekologisk och klimatsmart mat i skolor och daghem | Bärkraft.ax

Translate this page to another language

Please note that if you use Google to translate this website, bärkraft.ax cannot guarantee the accuracy of the translation.

Mer ekologisk och klimatsmart mat i skolor och daghem

Staden klarade det högt uppsatta målet om att andelen ekologiska livsmedel i Mariehamns stads skolor och daghem skulle uppgå till minst 30 % efter den 31 december 2017.

– Den ekologiska andelen uppgick till 35,2 procent av det totala värdet av livsmedel vilket innebär att 2017 blev ett rekordår för andelen ekologiska livsmedel i stadens skolor och daghem. Vi kan se att för varje år ökar utbudet av ekologiska livsmedel vilket är mycket glädjande säger Sari Hautamäki kostchef för Mariehamns stad.

Klimatsmart dag

Det finns många väl förankrade argument för att minska konsumtionen av kött. Ett av argumenten är den stora klimatbelastningen från köttproduktionen. Klimatsmart dag har varit ett inslag i Mariehamns skolor och daghem under en längre tid, vilket innebär att en dag i veckan serveras enbart vegetariskt.

– Räknat på ett läsår innebär det att vi minskar koldioxidutsläppen motsvarande som att köra en bil 15 varv runt jorden, säger Ulf Simolin miljösamordnare för Mariehamns stad.

Mer om detta och stadens övriga miljömål finns att ta del av i hållbarhetsbokslutet för 2017.