Ett möte och samtal mellan människor, händer i rörelse

Den första åländska tillitsstudien

I utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland fastslås att välgrundad medmänsklig tillit och fredliga relationer utgör grunden för långsiktig bärkraft.

Tillit är en resurs för det åländska samhället – en resurs som behöver förvaltas och följas upp. Genom den första åländska tillitsstudien fastställas att Åland befinner sig innanför ramen av det som kallas ”nordisk exceptionalism”: de flesta känner tillit, och många känner till och med en hög tillit. Utgångspunkten är god men ”de flesta” är inte ”alla”. Vårt nordiska guld måste förvaltas och vårdas genom att kontinuerligt skapa förutsättningar för att allt fler ska kunna känna tillit.

Ta del av hela studien här (pdf)

Här kan du lyssna på visionen: