Statusrapport 2 offentliggjordes på Forum för samhällsutveckling IV | Bärkraft.ax

Translate this page to another language

Please note that if you use Google to translate this website, bärkraft.ax cannot guarantee the accuracy of the translation.

Statusrapport 2 offentliggjordes på Forum för samhällsutveckling IV

Årets statusrapport fördjupar sig i nuläget i förhållande till de strategiska utvecklingsmålen. I och med denna rapport har även samtliga mål indikatorer, som hjälper till att mäta var vi står idag.

Statusrapporten är indelad i sex kapitel, och inleds med en redogörelse från utvecklings- och hållbarhetsrådet, som blickar framåt och ger rekommendationer för vår fortsatta strävan om ett hållbart och bärkraftigt Åland.

Utvecklings- och hållbarhetsrådet blickar framåt

Vi kavlar upp ärmarna ytterligare ett varv.

Samtidigt som vi inser att ett förverkligande av utvecklings- och hållbarhetsagendan kräver än mer ”verkstad”, måste vi fortsätta prata. Dels för att fortsätta sprida kännedom om visionen och agendan till de som ännu inte känner till den, och dels för att vi själva ska förstå vad en hållbar utveckling innebär: en förändring på djupet, en förändring i de berättelser vi bygger vår verklighetsbild på, att människans plats som skapelsens krona inte kan tas för en orubblig sanning.

Det handlar inte om att sluta utvecklas eller om att gå bakåt i tiden. Utan istället handlar det om att den framtid vi i och med utvecklings- och hållbarhetsagendan eftersträvar är någonting som vi aldrig tidigare har sett eller upplevt. Därför är kreativitet och kompetens önskvärda ingredienser i framgångsreceptet, något vi har mest då vi gör tillsammans. Inspel från aktuell forskning i kombination med breda mötesplatser är därmed fortsättningsvis i högsta grad relevant.

Läs mer och ladda ner hela rapporten på sidan Statusrapport 2