Nyheter | Page 3 | Bärkraft.ax

Translate this page to another language

Please note that if you use Google to translate this website, bärkraft.ax cannot guarantee the accuracy of the translation.

Nyheter

25.11.2022 - Carolina Sandell ny målansvarig för mål 1
Utvecklings- och hållbarhetsrådet har i början på månaden utsett Carolina Sandell till ny målansvarig för utvecklings- och hållbarhetsagendans strategiska utvecklingsmål 1 – ”Välmående...
Läs mer om Carolina Sandell ny målansvarig för mål 1 ›
4.4.2022 - Ann Nedergård ny målansvarig för mål 3 "God vattenkvalitet"
Utvecklings- och hållbarhetsrådet har utsett Ann Nedergård till målansvarig för strategiska utvecklingsmålet 3 "Allt vatten har god kvalitet". Till vardags är Ann projektledare vid Ålands Vatten där...
Läs mer om Ann Nedergård ny målansvarig för mål 3 "God vattenkvalitet" ›
21.2.2022 - Johanna Backholm ny målansvarig för mål 5 "Attraktionskraft"
Utvecklings- och hållbarhetsrådet har utsett Johanna Backholm till målansvarig för strategiska utvecklingsmålet 5 "Attraktionskraft för boende besökare och företag". Till vardags är Johanna chef för...
Läs mer om Johanna Backholm ny målansvarig för mål 5 "Attraktionskraft" ›
1.12.2021 - Ålands guide för hållbara offentliga inköp
Hållbara offentliga inköp, liksom hållbara inköp inom alla typer av organisationer, är ett ständigt aktuellt område. Möjligheterna som upphandling för med sig som ett verktyg för hållbar omställning...
Läs mer om Ålands guide för hållbara offentliga inköp ›
11.11.2021 - Tabita Nordberg och Fredrik Rosenqvist nya målansvariga
Utvecklings- och hållbarhetsrådet har utsett Tabita Nordberg till målansvarig för utvecklings- och hållbarhetsagendans strategiska utvecklingsmål 1 – ”Välmående människor vars inneboende...
Läs mer om Tabita Nordberg och Fredrik Rosenqvist nya målansvariga ›
19.3.2021 - Christian Pleijel ny målansvarig för mål 3 – Allt vatten har god kvalitet
Idag på Östersjöns dag och världsvattendagen träder Christian Pjeijel in som målansvarig för strategiskt utveklingsmål 3 ”Allt vatten har god kvalitet” i arbetsgruppen för koordinering och...
Läs mer om Christian Pleijel ny målansvarig för mål 3 – Allt vatten har god kvalitet ›
16.6.2020 - ”DE LÅNGSIKTIGA MÅLEN FÖR SAMHÄLLET LIGGER FAST” - idag publiceras digitala färdplaner som visar vägen mot uppnåendet av de sju strategiska utvecklingsmålen
Pressmeddelande från utvecklings- och hållbarhetsrådet publicerat den 16 juni 2020. Förutsättningarna för samhällsutvecklingen har förändrats i och med det sociala och ekonomiska läge som...
Läs mer om ”DE LÅNGSIKTIGA MÅLEN FÖR SAMHÄLLET LIGGER FAST” - idag publiceras digitala färdplaner som visar vägen mot uppnåendet av de sju strategiska utvecklingsmålen ›
21.12.2018 - Modell för beräkning av CO2-utsläpp
En av kommunerna har framhållit en önskan inom nätverket bärkraft.ax om att göra det lätt för den offentliga sektorn att mäta de koldioxidutsläpp som verksamheterna ger upphov till. Syftet med...
Läs mer om Modell för beräkning av CO2-utsläpp ›

Sidor