Nyheter | Page 2 | Bärkraft.ax

Translate this page to another language

Please note that if you use Google to translate this website, bärkraft.ax cannot guarantee the accuracy of the translation.

Nyheter

14.9.2023 - Kartläggning av bilpoolverksamhet på Åland är slutförd
Under sommarmånaderna har högskolepraktikanten John Nordberg från Linköpings universitet kartlagt möjligheten till att implementera bilpooler på Åland. Omvärldsstudien har gjorts som en del av att...
Läs mer om Kartläggning av bilpoolverksamhet på Åland är slutförd ›
14.7.2023 - Åtgärdsplaner för alla vattenförekomster på Åland är av stor prioritet för att nå mål 3
Tillsammans med en ny åländsk vattenlag är åtgärdsplaner för alla vattenförekomster på Åland ett mycket viktigt steg för att nå utvecklings- och hålbarhetsagendans strategiska utvecklingsmål 3 om god...
Läs mer om Åtgärdsplaner för alla vattenförekomster på Åland är av stor prioritet för att nå mål 3 ›
27.6.2023 - Uppdaterade färdplaner redogör för hållbarhetsinsatser med bredd
Den färska uppdateringen av Utvecklings- och hållbarhetsagendans färdplaner visar att Åland tar flera fortsatta steg mot målet att förverkliga de sju strategiska utvecklingsmålen.
Läs mer om Uppdaterade färdplaner redogör för hållbarhetsinsatser med bredd ›
20.6.2023 - John Nordberg ska kartlägga poolverksamheter på Åland
I vissa fall har Åland uppfattas som för litet för att säkerställa näringsverksamhet för bil- och båtpooler, klädbibliotek, verktygsbibliotek och liknande. Teamet bakom mål 7 om hållbar konsumtion...
Läs mer om John Nordberg ska kartlägga poolverksamheter på Åland ›
9.5.2023 - Landskapsregeringens nya klimatkommission arbetar för kraftigt minskad klimatpåverkan
Under förra veckan beslutade Ålands landskapsregering att utse en klimatkommission. Klimatkommissionens uppdrag är att fortlöpande ta initiativ till klimatpolitiska analyser och ge förslag till...
Läs mer om Landskapsregeringens nya klimatkommission arbetar för kraftigt minskad klimatpåverkan ›
3.5.2023 - Jämställdhet och hållbarhetsarbete i fokus under våren
Under våren har jämställdhet och hållbarhetsarbete legat i fokus i arbetet med att förverkliga Ålands utvecklings- och hållbarhetsagenda. Nedan kan rapportering och presentationer läsas från två...
Läs mer om Jämställdhet och hållbarhetsarbete i fokus under våren ›
18.1.2023 - Mål 3 visar stöd för en ny vattenlagstiftning
En ny vattenlag har sedan målarbetet startat varit en prioritet för mål 3: god vattenkvalitet. Det är en fråga som genom åren har lyfts många gånger i olika sammanhang och av olika personer. På...
Läs mer om Mål 3 visar stöd för en ny vattenlagstiftning ›
11.1.2023 - David Karlsson är ny målansvarig för mål 6
Utvecklings- och hållbarhetsrådet har utsett David Karlsson till målansvarig för utvecklings- och hållbarhetsagendans strategiska utvecklingsmål 6 – ”Kraftigt minskad klimatpåverkan”. Åland ska...
Läs mer om David Karlsson är ny målansvarig för mål 6 ›
3.1.2023 - Johanna Fogelström-Duns är ny målansvarig för mål 2
Utvecklings- och hållbarhetsrådet har utsett Johanna Fogelström-Duns till målansvarig för utvecklings- och hållbarhetsagendans strategiska utvecklingsmål 2 – ” Alla känner tillit och har verkliga...
Läs mer om Johanna Fogelström-Duns är ny målansvarig för mål 2 ›
5.12.2022 - Petra Granholm om FN:s COP15
Ungefär två veckor efter att klimatmötet i Egypten (COP27) har avklarats möts nu världsledare åter igen för att diskutera och hantera en annan kris, förlusten av biologisk mångfald. Runt 200 länder...
Läs mer om Petra Granholm om FN:s COP15 ›

Sidor