Nyheter | Bärkraft.ax

Nyheter

4.5.2023 - Bärkraft.ax söker koordinator för internationella relationer
Nätverket bärkraft.ax söker en person för rollen som koordinator för nätverkets internationella relationer för perioden augusti 2023 till februari 2024. Uppdraget är på deltid (10–20%) och kan med...
Läs mer om Bärkraft.ax söker koordinator för internationella relationer ›
1.6.2023 - Åland och Island samarbetar kring hållbar utveckling
Den 31 maj 2023 undertecknade Ålands nordiska samarbetsminister Annette Holmberg-Jansson och Islands nordiska samarbetsminister Guðmundur Ingi Guðbrandsson ett så kallat Memorandum of Understanding...
Läs mer om Åland och Island samarbetar kring hållbar utveckling ›
17.5.2023 - En trivsam och hållbar tillvaro för alla i Leaders nya utvecklingsstrategi
Lokalkraft Leader Åland r.f. har utsetts till genomförare av Leadermetoden och den lokala utvecklingsstrategi för år 2023-2027 har den 11 maj 2023 antagits av Ålands landskapsregering. Arbetet med...
Läs mer om En trivsam och hållbar tillvaro för alla i Leaders nya utvecklingsstrategi ›
15.5.2023 - Kampanjen Utedassets 123 ska skydda våra badvikar från övergödning
Åland utvecklings- och hållbarhetsagendas mål 3 (god vattenkvalitet) har i samarbete med nätverksgruppen för hållbara kommuner, lotsfunktionen, vattenskydd.ax samt alla kommunbibliotek på Åland tagit...
Läs mer om Kampanjen Utedassets 123 ska skydda våra badvikar från övergödning ›
9.5.2023 - Landskapsregeringens nya klimatkommission arbetar för kraftigt minskad klimatpåverkan
Under förra veckan beslutade Ålands landskapsregering att utse en klimatkommission. Klimatkommissionens uppdrag är att fortlöpande ta initiativ till klimatpolitiska analyser och ge förslag till...
Läs mer om Landskapsregeringens nya klimatkommission arbetar för kraftigt minskad klimatpåverkan ›
3.5.2023 - Jämställdhet och hållbarhetsarbete i fokus under våren
Under våren har jämställdhet och hållbarhetsarbete legat i fokus i arbetet med att förverkliga Ålands utvecklings- och hållbarhetsagenda. Nedan kan rapportering och presentationer läsas från två...
Läs mer om Jämställdhet och hållbarhetsarbete i fokus under våren ›
17.4.2023 - Nätverket bärkraft ingår ett kommunikationssamarbete med Nordic Sustainable Construction
Byggbranschens gröna omställning i Norden är under stor utveckling. Nätverket bärkraft har därför ingått ett kommunikationssamarbete med Nordic Sustainable Construction.
Läs mer om Nätverket bärkraft ingår ett kommunikationssamarbete med Nordic Sustainable Construction ›
14.4.2023 - Ny nätverksgrupp för professionella konstnärer och konstutövare på Åland
Nu finns det möjlighet för professionella konstnärer och konstutövare på Åland att ansluta sig till en ny nätverksgrupp inom bärkraft nätverket. Ordförandetrion för gruppen är Therese Karlsson,...
Läs mer om Ny nätverksgrupp för professionella konstnärer och konstutövare på Åland ›
31.3.2023 - Internationellt intresse för den åländska hållbarhetsagendan
Sedan fyra år tillbaka är landskapsregeringen medlem i det globala nätverket Regions4. Nätverket är till för autonomier för att stärka samverka kring FN:s Agenda 2030 med fokus på klimatkrisen och...
Läs mer om Internationellt intresse för den åländska hållbarhetsagendan ›
20.3.2023 - Halvvägs till 2030 – var står Europa och vad är nästa steg?
Den 16 mars arrangerade European Sustainable Development Network konferensen ”Halfway to 2030 – Where does Europe stand and how does it move forward?” i Stockholm”. Konferensen samlade ett drygt...
Läs mer om Halvvägs till 2030 – var står Europa och vad är nästa steg? ›

Sidor