Regions4 | Bärkraft.ax

Translate this page to another language

Please note that if you use Google to translate this website, bärkraft.ax cannot guarantee the accuracy of the translation.

Regions4
Bild: Regions4

Regions4

Regions4 är ett globalt nätverk för autonomier för samverkan kring Agenda 2030 i sin helhet med särskilt fokus på klimatkrisen och biologisk mångfald. Regions4 agerar bland annat inom FN, exempelvis vid internationella klimat- och hållbarhetsmöten som COP (United Nations Climate Change Conference) och HLPF (United Nations High-level Political Forum on Sustainable Development).

Nätverket grundades år 2002 och består idag av 41 autonomier från 21 länder runtom i världen. Medlemmarna i Regions4 har möjlighet att delta i relevanta internationella evenemang samt följa globala förhandlingar och påverka beslutsprocesserna. 

Landskapsregeringen är medlem i Regions4 sedan år 2019 och deltar i projektet RegionsWithNature som stöder regioners arbete för biologisk mångfald.