Regions4 | Bärkraft.ax

Regions4

Regions4 är ett globalt nätverk för autonomier för samverkan kring Agenda 2030 i sin helhet med särskilt fokus på klimatkrisen och biologisk mångfald. Regions4 agerar bland annat inom FN, exempelvis vid internationella klimat- och hållbarhetsmöten som COP (”United Nations Climate Change Conference”) och HLPF (”United Nations High-level Political Forum on Sustainable Development”).

Nätverket grundades 2002 och består idag av 41 autonomier från 21 länder runtom i världen. Medlemmarna i Regions4 har möjlighet att delta i relevanta internationella evenemang samt följa globala förhandlingar och påverka beslutsprocesserna. 

Landskapsregeringen är medlem i Regions4 sedan 2019.

Till webbplatsen för Regions4.

Här kan du lyssna på visionen:


Vi samlar in e-postadresser till dig som vill prenumerera på nyhetsbrev från bärkraft.ax. E-postadresserna används endast i detta syfte och delas inte med någon tredje part.