Europeiska unionen | Bärkraft.ax

Translate this page to another language

Please note that if you use Google to translate this website, bärkraft.ax cannot guarantee the accuracy of the translation.

Flaggor
Bild: Stadsrådet

Europeiska unionen

Europeiska unionen har en avgörande roll för att Agenda 2030 ska kunna förverkligas och för att den globala uppvärmningen ska kunna hållas inom 1,5 grader.

Sedan EU-kommissionens reflektionspapper Towards a Sustainable Europe by 2030 (bilaga), där kommissionen bland annat konstaterade att ”vår ekonomi behöver moderniseras för att omfatta hållbara konsumtions- och produktionsmönster, korrigera obalanser i våra livsmedelssystem och placera våra transporter inom hållbarhetens ramar” har kommissionen, med stöd av såväl parlamentet som medlemstaterna, i rask takt först lanserat den europeiska gröna given och därefter reformpaketet fit for 55. Riktningen är tydlig och är i linje med utvecklings- och hållbarhetsagendan.

Landskapsregeringen följer aktivt kommissionens och parlamentets arbete med hållbarutveckling.