Ålands väg under och ur coronakrisen - statusrapport 4 | Bärkraft.ax

Ålands väg under och ur coronakrisen - statusrapport 4

 

 

Ålands väg under och ur coronakrisen

Statusrapport 4 "Ålands väg under och ur coronakrisen" är ett lapptäcke av perspektiv som kan vara ett stöd i att lyfta blicken förbi den akuta hanteringen av samhällskrisen, med fokus på de långsiktiga målen beskrivna i utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland. 

När förändring sker i en takt som till och med kan skrämma den mest anpassningsbara och förändringsbenägna är det lätt att längta tillbaka till vad som var innan. Speciellt eftersom den data som finns tillgänglig visar att coronakrisen gör skäl för sitt namn genom att generellt vara ogynnsam för vårt samhälle, våra organisationer och våra liv, åtminstone på kort sikt. Men som flera av författarna i rapporten konstaterar är det omöjligt att gå tillbaka till precis det som var innan. I vissa fall är det till och med oändamålsenligt, för alla eller några. Om vi målmedvetet riktar våra insatser kan vi ta med oss det som vi allra helst vill behålla i förändringen och släppa taget om annat.

- Karin Rosenberg-Brunila, redaktör 

Här kan du lyssna på visionen:


Vi samlar in e-postadresser till dig som vill prenumerera på nyhetsbrev från bärkraft.ax. E-postadresserna används endast i detta syfte och delas inte med någon tredje part.