Upplevelsen av att blomstra | Bärkraft.ax

Translate this page to another language

Please note that if you use Google to translate this website, bärkraft.ax cannot guarantee the accuracy of the translation.

Alla kan blomstra bild

Upplevelsen av att blomstra

Går det att mäta blomstrande? Det gör det och det har vi gjort på Åland. Under de senaste åren har det i vetenskapliga sammanhang allt oftare diskuterat begreppet att blomstra. Att blomstra kan förklaras och mätas på olika sätt, men det finns några mätinstrument som har tagits fram. Havarduniversitetet har skapat ett mätinstriument för att mäta blomstrande, instrumentet omfattar sex områden som mäter människors möjligheter och resurser till att blomstra.

De sex områdena är:
1. Nöjdhet med livet
2. Psykisk och fysisk hälsa
3. Meningsfullhet
4. Karaktärsdrag
5. Sociala relationer
6. Ekonomisk trygghet. 

De insamlade svaren från de första fem områdena sammanfattas i ett Flourish Index som ger en indikation på blomstrande vid en given tidpunkt. Genom att inkludera det sista området, ekonomisk trygghet, skapas Secure Flourish Index, vilket även ger en indikation om möjligheten att fortsätta blomstra på lång sikt. År 2022 är första gången som Flourish index och Secure Flourish Index har använts för att mäta blomstrandet på Åland.

Resultatet för de svarande i undersökningen år 2022 är Flourish Index 74 (skala 0–100) och Secure Flourish Index 88 (skala 0–120). Medeltalet för Secure Flourish Index är på samma nivå som Flourish Index, vilket tyder på att det finns tillräcklig stabilitet och ekonomiska resurser bland de svarande för att blomstrandet ska kunna fortsätta långsiktigt. Upplevelsen av att blomstra mäts av Ålands statistik och utredningsbyrå under år 2022.