Kontaktpersoner i nätverket | Bärkraft.ax

Translate this page to another language

Please note that if you use Google to translate this website, bärkraft.ax cannot guarantee the accuracy of the translation.

Kontaktpersoner i nätverket

Karin Rosenberg-Brunila

Ledande hållbarhetslots
Bärkraft.ax
 1. +358 457 3500586

Elise Åkerblom

Vikarierande hållbarhetslots
Bärkraft.ax
 1. +358 457 3457575

Micke Larsson

Huvudsekreterare utvecklings- och hållbarhetsrådet
Bärkraft.ax
 1. +358 457 3447331

Katrin Sjögren

Ordförande för utvecklings- och hållbarhetsrådet
Bärkraft.ax
 1. +358 457 5295100

John Eriksson

Ordförande för arbetsgruppen för koordinering och rapportering
Bärkraft.ax
 1. +358 18 25170

Petra Granholm

Vice ordförande för arbetsgruppen för koordinering och rapportering
Bärkraft.ax
 1. +358 40 8254316

Simon Påvals

Sammankallande till lagtingets gruppledarforum
Nätverksgrupp
 1. +358 457 5640603

Stellan Egeland

Sammankallande till lagtingets gruppledarforum
Nätverksgrupp
 1. +358 40 3694251

Jacob Mangwana Haagendal

Ordförande för föreningen bärkraft.ax Åland
Bärkraft.ax
 1. +358 40 1609300

Martha Hannus

Ordförande för civilsamhällets nätverksgrupp
Nätverksgrupp
 1. +358 457 73455607

Karl Wahlman

Ordförande för civilsamhällets nätverksgrupp
Nätverksgrupp
 1. + 358 40 1897421

Josefine Egenfelt

Ordförande för civilsamhällets nätverksgrupp
Nätverksgrupp
 1. +358 18 17230

Minna Hellström

Ordförande för nätverksgruppen för hållbara kommuner
Nätverksgrupp
 1. +358 18 22582

Arne Selander

Ordförande för nätverksgruppen för hållbara kommuner
Nätverksgrupp
 1. +358 18 531200

Marika Lindström

Ordförande för nätverksgruppen hållbara storföretag på Åland
Nätverksgrupp
 1. +358 18 636714

Johannes Dahlman

Ordförande för nätverksgruppen hållbara storföretag på Åland
Nätverksgrupp
 1. +358 18 528001

Therese Karlsson

Ordförande för nätverksgruppen för professionella konstnärer och konstutövare på Åland
Nätverksgrupp
 1. + 358 40 7575873

Caroline Pipping

Ordförande för nätverksgruppen för professionella konstnärer och konstutövare på Åland
Nätverksgrupp

Patrik Komorowski

Ordförande för nätverksgruppen för professionella konstnärer och konstutövare på Åland
Nätverksgrupp

Helena von Schoultz

Värdinna för nätverksgruppen för medmänniskor och medskapare
Nätverksgrupp
 1. +358 40 0235786

Tabita Nordberg

Värdinna för nätverksgruppen för medmänniskor och medskapare
Nätverksgrupp
 1. +358 40 3734024

Jonna Varsa

Kontaktperson för Ungdomsrådet
Bärkraft.ax
 1. +358 457 3448483

Carolina Sandell

Mål 1 (välmående)
Målansvarig
 1. +358 50 5937045

Johanna Fogelström-Duns

Mål 2 (tillit och delaktighet)
Målansvarig
 1. +358 18 25565

Ann Nedergård

Mål 3 (god vattenkvalitet)
Målansvarig
 1. +358 18 328613

Kimberly Terry

Mål 4 (biologisk mångfald)
Målansvarig
 1. +358 40 1510538

Johanna Backholm

Mål 5 (attraktionskraft)
Målansvarig
 1. +358 40 0232907

David Karlsson

Mål 6 (kraftigt minskad klimatpåverkan)
Målansvarig
 1. +358 18 39226

Fredrik Rosenqvist

Mål 7 (hållbar produktion och konsumtion)
Målansvarig
 1. +358 40 0183846