Arbetsgruppen för koordinering och rapportering | Bärkraft.ax

Arbetsgruppen för koordinering och rapportering

Ny fas i genomförandet av Utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland

Utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland togs fram gemensamt av alla samhällssektorer inom ramen för nätverket bärkraft.ax under våren 2016. Omställningen i enlighet med utvecklings- och hållbarhetsagendan pågår.

Inom ramen för nätverket bärkraft.ax går vi nu gemensamt in i en ny fas i genomförandet, i och med att långsiktiga färdplaner för uppnåendet av respektive strategiskt utvecklingsmål ska etableras. Dessa färdplaner ska innehålla delmål, aktuell nulägesbeskrivning i förhållande till målen, prioriterade åtgärder, tidsplan samt ansvariga/centrala aktörer. Detta är i linje med utvecklings- och hållbarhetsrådets framåtblick i Statusrapport 2.

En arbetsgrupp för koordinering och rapportering har bildats inom ramen för nätverket bärkraft.ax. Arbetsgruppens uppdrag är dels att koordinera implementeringen av utvecklings- och hållbarhetsagendans sju strategiska utvecklingsmål och dels att ansvara för rapporteringen av genomförandet. En justerad arbetsgrupp tillsattes i maj 2020 av landskapsregeringen.

Arbetsgruppen ansvarar för att centrala aktörer, däribland företag, kommuner och övriga myndigheter, har möjlighet att delta i det samhällsgemensamma koordinerings- och rapporteringsarbetet.

Medlemmar i arbetsgruppen för koordinering och rapportering (maj 2020)

Varje mål har utsedd huvudansvarig koordinator och processledare. Varje målansvarig bör beakta en bred förankring i samhället och ska därför tillsätta underarbetsgrupper med bred representation.

Mål 1 och 2

Avdelningschef Bengt Michelsson (huvudansvarig koordinator strategiskt utvecklingsmål 1 och 2)
Avdelningschef Niklas Stenbäck (huvudansvarig koordinator strategiskt utvecklingsmål 1 och 2)
Rådgivare Erica Scott (processledare strategiskt utvecklingsmål 1 och 2)

Mål 3 och 4

Byråchef Helena Blomqvist (huvudansvarig koordinator strategiskt utvecklingsmål 3 och 4)
Koordinator Oscar Fogelberg (processledare strategiskt utvecklingsmål 3)
Naturvårdsintendent David Abrahamsson (processledare strategiskt utvecklingsmål 4)

Mål 5

Verkställande direktör Victora Sundberg (huvudansvarig koordinator strategiskt utvecklingsmål 5)
Informationskoordinator Marika Sundqvist-Karlsson (processledare strategiskt utvecklingsmål 5)

Mål 6

Avdelningschef Yvonne Österlund (huvudansvarig koordinator strategiskt utvecklingsmål 6)
Teknisk samhällsstrateg Stefan Fransman (processledare strategiskt utvecklingsmål 6)

Mål 7

Avdelningschef Linnéa Johansson (huvudansvarig koordinator strategiskt utvecklingsmål 7)
Vik. ledande hållbarhetslots Irene Blomvist (processledare strategiskt utvecklingsmål 7)
Ledande hållbarhetslots Karin Rosenberg-Brunila (processledare strategiskt utvecklingsmål 7)

Ledning:

Förvaltningschef John Eriksson, nätverkets huvudsekreterare Micke Larsson, hållbarhetskoordinator Henrika Österlund och finanschef Conny Nyholm

Referens-/resurspersoner:

Vik. lagberedningschef Hans Selander (LR)
Finanscontroller Bodil Karlsson (LR)
Direktör Katarina Fellman (ÅSUB)

Här kan du lyssna på visionen:


Vi samlar in e-postadresser till dig som vill prenumerera på nyhetsbrev från bärkraft.ax. E-postadresserna används endast i detta syfte och delas inte med någon tredje part.