Arbetsgruppen för koordinering och rapportering | Bärkraft.ax
Familjefoto av arbetsgruppen för koordinering och rapportering.

Arbetsgruppen för koordinering och rapportering

Ny fas i genomförandet av Utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland

Utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland togs fram gemensamt av alla samhällssektorer inom ramen för nätverket bärkraft.ax under våren 2016. Omställningen i enlighet med utvecklings- och hållbarhetsagendan pågår.

Inom ramen för nätverket bärkraft.ax går vi nu gemensamt in i en ny fas i genomförandet, i och med att långsiktiga färdplaner för uppnåendet av respektive strategiskt utvecklingsmål ska etableras. Dessa färdplaner ska innehålla delmål, aktuell nulägesbeskrivning i förhållande till målen, prioriterade åtgärder, tidsplan samt ansvariga/centrala aktörer. Detta är i linje med utvecklings- och hållbarhetsrådets framåtblick i Statusrapport 2.

En arbetsgrupp för koordinering och rapportering har bildats inom ramen för nätverket bärkraft.ax. Arbetsgruppens uppdrag är dels att koordinera implementeringen av utvecklings- och hållbarhetsagendans sju strategiska utvecklingsmål och dels att ansvara för rapporteringen av genomförandet. Uppdragsbeskrivningen är fastställd av utvecklings- och hållbarhetsrådet.

Arbetsgruppen ansvarar för att centrala aktörer, däribland företag, kommuner och övriga myndigheter, har möjlighet att delta i det samhällsgemensamma koordinerings- och rapporteringsarbetet.

Medlemmar i arbetsgruppen för koordinering och rapportering (juli 2019)

Huvudansvariga koordinatorer och deras bollplank
Mål Huvudansvariga koordinatorer Bollplank
1, 2 Bengt Michelsson (LR), avdelningschef social- och miljöavd Erika Boman (Högskolan på Åland)
1, 2 Niklas Stenbäck (LR), avdelningschef utbildnings- och kulturavd Lotta Angergård (Rädda Barnen, mål 2)
3 Helena Blomqvist (LR), byråchef miljöbyrån Lotta Nummelin (Östersjöfonden)
3   Oscar Fogelberg (LR)
4 Helena Blomqvist (LR), se ovan mål 3 David Abrahamsson (Nåtö biologiska station)
5 Linnéa Johansson (LR), avdelningschef näringsavdelningen Terese Flöjt (Mariehamns stad)
6 Stefan Fransman (LR), teknisk samhällsstrateg infrastrukturavdelningen Jonas Holmström (Ålands Natur & Miljö)
7 Linnéa Johansson (LR), se ovan mål 5 Karin Rosenberg-Brunila (hållbarhetslots)

Ledning: utvecklings- och hållbarhetsstrateg Micke Larsson (LR) samt hållbarhetskoordinator Henrika Österlund (LR)

(utvecklingskoordinator och samhällsplanerare Karolina Gottberg (LR) -moderskapsledig)

Övergripande: kulturbyråchef Viveka Löndahl (LR), finanschef Conny Nyholm (LR), byråchef allmänna byrån infra Sten Eriksson (LR) och Erica Scott (rådgivare).

Referens-/resurspersoner

Förvaltnings- och utvecklingschef Dan E Eriksson (LR)

Avdelningschef infrastrukturavdelningen Yvonne Österlund (LR)

Avdelningschef regeringskansliet Vivan Nikula (LR)

Vik. lagberedningschef Hans Selander (LR)

Finanscontroller Bodil Karlsson (LR)

Direktör Katarina Fellman (ÅSUB)

Här kan du lyssna på visionen:


Vi samlar in e-postadresser till dig som vill prenumerera på nyhetsbrev från bärkraft.ax. E-postadresserna används endast i detta syfte och delas inte med någon tredje part.