Arbetsgruppen för koordinering och rapportering | Bärkraft.ax

Arbetsgruppen för koordinering och rapportering

Arbetsgruppen för koordinering och rapportering har som uppdrag att dels koordinera implementeringen av utvecklings- och hållbarhetsagendans sju strategiska utvecklingsmål, dels ansvara för rapporteringen av implementeringen.

Koordineringen av implementeringen sker med hjälp av färdplaner för uppnåendet av respektive strategiskt utvecklingsmål. Färdplanerna justeras löpande och aktuell version finns tillgänglig på hemsidan under "färdplaner". Dessa innehåller delmål, aktuell nulägesbeskrivning i förhållande till målen, prioriterade åtgärder, tidsplan samt ansvariga/centrala aktörer. 

Rapporteringen av implementeringen sker dels genom att aktuell status för indikatorer rapporteras löpande på hemsidan bärkraft.ax (dessa är under uppbyggnad), dels genom medverkan i framtagandet av statusrapporter (som fastställs av utvecklings- och hållbarhetsrådet).

Medlemmar i arbetsgruppen för koordinering och rapportering 

Varje mål har utsedd huvudansvarig koordinator och processledare. Varje målansvarig bör beakta en bred förankring i samhället och ska därför tillsätta underarbetsgrupper med bred representation.

Mål 1 

Tabita Nordberg (målansvarig strategiskt utvecklingsmål 1)
Sandra Jourdan (processledare strategiskt utvecklingsmål 1)

Mål 2

Dan Sundqvist (målansvarig strategiskt utvecklingsmål 2)
Kristin Mattsson (processledare strategiskt utvecklingmål 2)

Mål 3 

Christian Pleijel (målansvarig strategiskt utvecklingsmål 3)
Oscar Fogelberg (processledare strategiskt utvecklingsmål 3)

Mål 4

Petra Granholm (målansvarig strategiskt utvecklingsmål 4) 
David Abrahamsson (processledare strategiskt utvecklingsmål 4)

Mål 5

Vakant (målansvarig strategiskt utvecklingsmål 5)
Bengt Johansson (processledare strategiskt utvecklingsmål 5)

Mål 6

Niklas Lampi (målansvarig strategiskt utvecklingsmål 6)
Stefan Fransman (processledare strategiskt utvecklingsmål 6)

Mål 7

Fredrik Rosenqvist (målansvarig strategiskt utvecklingsmål 7)
Karin Rosenberg-Brunila (processledare strategiskt utvecklingsmål 7)

Avdelningschef Bengt Michelsson, ansvarig ledande tjänsteman för mål 1, avdelningschef Niklas Stenbäck, ansvarig ledande tjänsteman för mål 2, byråchef miljöbyrån Jacob Nordlund, ansvarig ledande tjänsteman mål för 3 och 4, avdelningschef Yvonne Österlund, ansvarig ledande tjänsteman för mål 6, avdelningschef Linnea Johansson, ansvarig ledande tjänsteman för mål 5 och 7. 

Förvaltningschef John Eriksson, styrelseordförande för lotsfunktionens huvudman Lotta Nummelin, utvecklings- och hållbarhetsrådets huvudsekreterare Micke Larsson, hållbarhetskoordinator Henrika Österlund och finanschef Conny Nyholm

Har du frågor eller vill veta mer, kontakta:

Koordinator Henrika Österlund
E-post: henrika.osterlund@regeringen.ax 
Telefon: 018 25 202 
 

Här kan du lyssna på visionen:


Vi samlar in e-postadresser till dig som vill prenumerera på nyhetsbrev från bärkraft.ax. E-postadresserna används endast i detta syfte och delas inte med någon tredje part.