Nätverket bärkraft.ax | Bärkraft.ax

Translate this page to another language

Please note that if you use Google to translate this website, bärkraft.ax cannot guarantee the accuracy of the translation.

Alla kan blomstra bild

Nätverket bärkraft.ax

Ålands lagting beslutade enhälligt år 2014 att det åländska samhället ska utvecklas inom hållbarhetens ramar senast år 2051. För att stöda beslutet och genomförandet av Ålands utvecklings- och hållbarhetsagenda skapades nätverket bärkraft.ax på initiativ av aktörer från offentlig sektor, näringslivet, föreningslivet samt bildningssektorn. Nätverket är tillför att skapa och bidra med långsiktighet, förankring och livskraft till det samhällsgemensamma utvecklings- och hållbarhetsarbetet som genomförs på Åland.

Nätverket är öppet för alla olika typer av aktörer på Åland och alla människor som aktivt vill vara med och bidra till ett bärkraftigt och hållbart Åland som blomstrar.

De olika aktörerna inom nätverket är:
Arbetsgruppen för koordinering och rapportering
Civilsamhällets nätverksgrupp
Internationella relationer
Lagtingets gruppledarforum
Lotsfunktionen
Medaktörerna
Nätverksgruppen för hållbara kommuner
Nätverksgruppen för medmänniskor och medskapare
Nätverksgruppen för professionella konstnärer och konstutövare på Åland
Nätverksgruppen för hållbara storföretag på Åland
Ungdomsrådet
Utvecklings- och hållbarhetsrådet