Nyheter | Bärkraft.ax

Translate this page to another language

Please note that if you use Google to translate this website, bärkraft.ax cannot guarantee the accuracy of the translation.

Nyheter

15.2.2024 - Bobarhet i fokus på medmänniskor och medskapares workshop
Kökar kommun har genom projektet Bobarhet gjort utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland till sin egen. Genom samtal, möten och workshops involverade de ett stort antal invånare, beslutsfattare...
Läs mer om Bobarhet i fokus på medmänniskor och medskapares workshop ›
6.2.2024 - Lunds universitet och Åland inleder ett blomstrande samarbete
Lunds universitets centrum för hållbarhetsstudier och landskapsregeringen har inlett ett samarbete där avsikten är att en forskningsstudie med fokus på att analysera institutionaliseringen av ”alla...
Läs mer om Lunds universitet och Åland inleder ett blomstrande samarbete ›
17.1.2024 - Fortsatt stort engagemang driver utvecklings- och hållbarhetsagendans färdplaner framåt
Utvecklings- och hållbarhetsagendans färdplaner har uppdaterats i enlighet med den senaste sexmånadersperiodens insatser och visar att det stora flertalet åtgärder är ettdera genomförda eller under...
Läs mer om Fortsatt stort engagemang driver utvecklings- och hållbarhetsagendans färdplaner framåt ›
15.1.2024 - Martha Hannus och Niklas Lampi valda till vice ordförande i utvecklings- och hållbarhetsrådet
Den 12 januari 2024 höll utvecklings- och hållbarhetsrådet sitt första ordinarie möte för året vid Lemböte lägergård.
Läs mer om Martha Hannus och Niklas Lampi valda till vice ordförande i utvecklings- och hållbarhetsrådet ›
10.1.2024 - Alla kan blomstra - en meningsfull väg för inflyttade att komma in i samhället
Hur kan Åland attrahera inflyttning genom att erbjuda unika arbetsmöjligheter, samt att få de som flyttar hit att vara inkluderade i samhället och i visionen om att alla kan blomstra?
Läs mer om Alla kan blomstra - en meningsfull väg för inflyttade att komma in i samhället ›
4.1.2024 - Utvecklings- och hållbarhetsrådet inleder sin femte mandatperiod
Det nya året innebär att utvecklings- och hållbarhetsrådets femte tvååriga mandatperiod har inletts.
Läs mer om Utvecklings- och hållbarhetsrådet inleder sin femte mandatperiod ›
18.12.2023 - Behåll beslutet om Bogskärs naturreservat
Från bärkrafts mål 3 och mål 4 har vi vid ett flertal tillfällen lyft fram behovet av att skydda mer skyddsvärd natur till våra politiker och till utvecklings- och hållbarhetsrådet. Målet är...
Läs mer om Behåll beslutet om Bogskärs naturreservat ›
14.12.2023 - Sonja Dolke är vinnare av Nyvember kampanjens cykel
Under november månad utmanades ålänningarna att varje dag ta sig an en mikrovana genom kampanjen Nyvember. Nyvember kampanjen lockade ett hundratals ivriga till att ladda ner den fyskiska kalendern...
Läs mer om Sonja Dolke är vinnare av Nyvember kampanjens cykel ›
6.12.2023 - Ny resurssida för arbetet mot korruption
Den 9 december är det den internationella antikorruptionsdagen och mål 2 (tillit och delaktighet) inom nätverket bärkraft uppmärksammar detta genom att lansera sin nya resurssida med syfte att öka...
Läs mer om Ny resurssida för arbetet mot korruption ›
27.11.2023 - Marika Lindström ny ordförande för nätverksgruppen för hållbara storföretag
Fredagen den 24 november sammanträdde nätverksgruppen för hållbara storföretag inom bärkraft.ax och under mötet valdes en ny ordförande för gruppen. Nätverksgruppen tillämpar delat ordförandeskap och...
Läs mer om Marika Lindström ny ordförande för nätverksgruppen för hållbara storföretag ›

Sidor