Nyheter | Bärkraft.ax

Translate this page to another language

Please note that if you use Google to translate this website, bärkraft.ax cannot guarantee the accuracy of the translation.

Nyheter

21.3.2024 - Lär känna Östersjön med Uppdrag Vatten
Åland finns mitt i Östersjön, ett hav alla vill och ska kunna njuta av året runt. Östersjön är ett grunt hav med bräckt vatten och är därför extra känsligt. På en liten ö som Åland inverkar det mesta...
Läs mer om Lär känna Östersjön med Uppdrag Vatten ›
18.12.2023 - Behåll beslutet om Bogskärs naturreservat
Från bärkrafts mål 3 och mål 4 har vi vid ett flertal tillfällen lyft fram behovet av att skydda mer skyddsvärd natur till våra politiker och till utvecklings- och hållbarhetsrådet. Målet är...
Läs mer om Behåll beslutet om Bogskärs naturreservat ›
14.7.2023 - Åtgärdsplaner för alla vattenförekomster på Åland är av stor prioritet för att nå mål 3
Tillsammans med en ny åländsk vattenlag är åtgärdsplaner för alla vattenförekomster på Åland ett mycket viktigt steg för att nå utvecklings- och hålbarhetsagendans strategiska utvecklingsmål 3 om god...
Läs mer om Åtgärdsplaner för alla vattenförekomster på Åland är av stor prioritet för att nå mål 3 ›
15.5.2023 - Kampanjen Utedassets 123 ska skydda våra badvikar från övergödning
Åland utvecklings- och hållbarhetsagendas mål 3 (god vattenkvalitet) har i samarbete med nätverksgruppen för hållbara kommuner, lotsfunktionen, vattenskydd.ax samt alla kommunbibliotek på Åland tagit...
Läs mer om Kampanjen Utedassets 123 ska skydda våra badvikar från övergödning ›
3.2.2023 - Ungdomsrådets remissvar gällande lagförslag om vattenlag
Ungdomsrådet grundades hösten 2022 på initiativ av Utvecklings- och Hållbarhetsrådet. Syftet med gruppen är att öka Ålands ungdomars inflytande i politiken och landskapets vidare utveckling....
Läs mer om Ungdomsrådets remissvar gällande lagförslag om vattenlag ›
18.1.2023 - Mål 3 visar stöd för en ny vattenlagstiftning
En ny vattenlag har sedan målarbetet startat varit en prioritet för mål 3: god vattenkvalitet. Det är en fråga som genom åren har lyfts många gånger i olika sammanhang och av olika personer. På...
Läs mer om Mål 3 visar stöd för en ny vattenlagstiftning ›
4.4.2022 - Ann Nedergård ny målansvarig för mål 3 "God vattenkvalitet"
Utvecklings- och hållbarhetsrådet har utsett Ann Nedergård till målansvarig för strategiska utvecklingsmålet 3 "Allt vatten har god kvalitet". Till vardags är Ann projektledare vid Ålands Vatten där...
Läs mer om Ann Nedergård ny målansvarig för mål 3 "God vattenkvalitet" ›
19.3.2021 - Christian Pleijel ny målansvarig för mål 3 – Allt vatten har god kvalitet
Idag på Östersjöns dag och världsvattendagen träder Christian Pjeijel in som målansvarig för strategiskt utveklingsmål 3 ”Allt vatten har god kvalitet” i arbetsgruppen för koordinering och...
Läs mer om Christian Pleijel ny målansvarig för mål 3 – Allt vatten har god kvalitet ›