Nyheter | Bärkraft.ax

Translate this page to another language

Please note that if you use Google to translate this website, bärkraft.ax cannot guarantee the accuracy of the translation.

Nyheter

8.7.2024 - Vad är Åland utan god vattenkvalitet?
Solen skiner så att det som speglas i vattenytan bländar mig. En doft av hav når näsan och ett välbefinnande sprider sig genom kroppen och över huden. Jag vadar ut, tar ett djupt andetag och låter...
Läs mer om Vad är Åland utan god vattenkvalitet? ›
27.5.2024 - Kampanjen Utedassets 123 är tillbaka i ny tappning
Sommaren 2023 genomfördes kampanjen Utedassets 123 för att uppmärksamma alla ålänningar och åländska turister om hur stugans utedass påverkar den egna badviken. Kampanjen var mycket uppskattad, men...
Läs mer om Kampanjen Utedassets 123 är tillbaka i ny tappning ›
21.3.2024 - Lär känna Östersjön med Uppdrag Vatten
Åland finns mitt i Östersjön, ett hav alla vill och ska kunna njuta av året runt. Östersjön är ett grunt hav med bräckt vatten och är därför extra känsligt. På en liten ö som Åland inverkar det mesta...
Läs mer om Lär känna Östersjön med Uppdrag Vatten ›
18.12.2023 - Behåll beslutet om Bogskärs naturreservat
Från bärkrafts mål 3 och mål 4 har vi vid ett flertal tillfällen lyft fram behovet av att skydda mer skyddsvärd natur till våra politiker och till utvecklings- och hållbarhetsrådet. Målet är...
Läs mer om Behåll beslutet om Bogskärs naturreservat ›
14.7.2023 - Åtgärdsplaner för alla vattenförekomster på Åland är av stor prioritet för att nå mål 3
Tillsammans med en ny åländsk vattenlag är åtgärdsplaner för alla vattenförekomster på Åland ett mycket viktigt steg för att nå utvecklings- och hålbarhetsagendans strategiska utvecklingsmål 3 om god...
Läs mer om Åtgärdsplaner för alla vattenförekomster på Åland är av stor prioritet för att nå mål 3 ›
15.5.2023 - Kampanjen Utedassets 123 ska skydda våra badvikar från övergödning
Åland utvecklings- och hållbarhetsagendas mål 3 (god vattenkvalitet) har i samarbete med nätverksgruppen för hållbara kommuner, lotsfunktionen, vattenskydd.ax samt alla kommunbibliotek på Åland tagit...
Läs mer om Kampanjen Utedassets 123 ska skydda våra badvikar från övergödning ›
3.2.2023 - Ungdomsrådets remissvar gällande lagförslag om vattenlag
Ungdomsrådet grundades hösten 2022 på initiativ av Utvecklings- och Hållbarhetsrådet. Syftet med gruppen är att öka Ålands ungdomars inflytande i politiken och landskapets vidare utveckling....
Läs mer om Ungdomsrådets remissvar gällande lagförslag om vattenlag ›
18.1.2023 - Mål 3 visar stöd för en ny vattenlagstiftning
En ny vattenlag har sedan målarbetet startat varit en prioritet för mål 3: god vattenkvalitet. Det är en fråga som genom åren har lyfts många gånger i olika sammanhang och av olika personer. På...
Läs mer om Mål 3 visar stöd för en ny vattenlagstiftning ›
4.4.2022 - Ann Nedergård ny målansvarig för mål 3 "God vattenkvalitet"
Utvecklings- och hållbarhetsrådet har utsett Ann Nedergård till målansvarig för strategiska utvecklingsmålet 3 "Allt vatten har god kvalitet". Till vardags är Ann projektledare vid Ålands Vatten där...
Läs mer om Ann Nedergård ny målansvarig för mål 3 "God vattenkvalitet" ›
19.3.2021 - Christian Pleijel ny målansvarig för mål 3 – Allt vatten har god kvalitet
Idag på Östersjöns dag och världsvattendagen träder Christian Pjeijel in som målansvarig för strategiskt utveklingsmål 3 ”Allt vatten har god kvalitet” i arbetsgruppen för koordinering och...
Läs mer om Christian Pleijel ny målansvarig för mål 3 – Allt vatten har god kvalitet ›